STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

Już 18 lipca nastąpi decydujące starcie ze spalarnią!

Już 18 lipca nastąpi decydujące starcie ze spalarnią!

Tego dnia na wokandzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanie skarga Fortum na odmowę wydania decyzji środowiskowej. Zachęcamy do przybycia! Posiedzenie sądu odbędzie się 18 lipca o godz. 12:00 w sali C budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...

System kaucyjny – ustawa przyjęta przez Sejm!

System kaucyjny – ustawa przyjęta przez Sejm!

Posłowie prawie jednogłośnie uchwalili ustawę wprowadzającą od 1 stycznia 2025 r. system kaucyjny na: jednorazowe butelki z plastiku o pojemności do 3 litrów,szklane butelki wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 litra,metalowe puszki o pojemności do 1 litra....

Nie odpuścimy!

Nie odpuścimy!

Skarga Gminy Długołęki na miejscowy plan odrzucona. To jednak nie koniec, bo już 18 lipca spodziewamy się kluczowego wyroku w sprawie skargi Fortum na odmowę wydania decyzji środowiskowej dla spalarni. Sprawy planu też nie odpuścimy - niezależnie od spodziewanego...

Partia Razem z jednoznacznym stanowiskiem – NIE dla spalarni!

Partia Razem z jednoznacznym stanowiskiem – NIE dla spalarni!

Czytamy w nim m.in. "Dobitnym zaprzeczeniem GOZ jest bezpodstawnie rozbudowany program wsparcia budowy spalarni odpadów, forsowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz nadzorowany przez niego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O...

13 lipca wyrok WSA

13 lipca wyrok WSA

13 lipca zostanie ogłoszony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi gminy Długołęka na miejscowy plan. To pierwszy z wyroków WSA na które czekamy, kluczowy dla zablokowania spalarni i innych niekorzystnych przedsięwzięć. Liczymy na pozytywne...

Hipokryzja czy rozdwojenie jaźni?

Hipokryzja czy rozdwojenie jaźni?

Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod płaszczykiem ekologii organizuje i finansuje wycieczki do spalarni śmieci. Tych samych, których w oficjalnych dokumentach... nie popiera, wskazując na cele unijne. "Przedstawiciele samorządów z Dolnego Śląska odwiedzili...

Humory dopisują!

Humory dopisują!

Kolejny wtorek, kolejne spotkanie Komitetu społecznego STOP wrocławskiej spalarni. Dziś wyjątkowe, bo jeden z członków Komitetu zrobił nam przemiłą niespodziankę z okazji Dnia Hot Doga 😉 Trwa 109 regularne spotkanie naszego Komitetu, ogółem spotkań (i tych...

„Spalarni nie ma i nie będzie”

„Spalarni nie ma i nie będzie”

Spalarni nie ma i nie będzie. Wrocław ma inny plan na gospodarkę odpadami - pisze Portal Samorządowy. "- Jako gmina nie mamy takich planów. Prezydent Jacek Sutryk już jakiś czas temu zadeklarował, że we Wrocławiu nie będzie spalarni i tego się trzymamy. To...

Po rozprawie WSA

Po rozprawie WSA

Po rozprawie WSA w sprawie skargi na miejscowy plan, złożonej przez Gminę Długołęka. Z uwagi na złożoność sprawy wyrok zostanie ogłoszony 13 lipca o godz. 11:00, w sali C. Referat w odczuciu widzów był profesjonalny i raczej prezentował pozytywnie nasze argumenty....

Sprawa spalarni przyspiesza

Sprawa spalarni przyspiesza

Już w czwartek 29 czerwca odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na miejscowy plan. A 18 lipca na wokandzie stanie skarga Fortum na odmowę wydania decyzji środowiskowej. Wyroki w tych sprawach są kluczowe dla ostatecznego...

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.