STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

Czy będzie referendum o odwołanie Wójta Jakuba Bronowickiego?

Czy będzie referendum o odwołanie Wójta Jakuba Bronowickiego?

Czy będzie referendum o odwołanie Wójta Jakuba Bronowickiego? Wygląda na to, że miarka się przebrała... Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki kolejny raz zaszedł mieszkańcom za skórę. Tym razem nie chodzi jednak o spalarnię śmieci "na rubieżach gminy", ale o...

Dzień bez opakowań foliowych

Dzień bez opakowań foliowych

Dziś obchodzimy Dzień bez opakowań foliowych. Opakowania foliowe to olbrzymi problem. Warto zmienić swoje przyzwyczajenia i stać się wyeliminować je ze swojego życia. ➡️ Wytwarzanie tworzyw sztucznych związane jest ze szkodliwymi emisjami CO2 do atmosfery.➡️ Tylko...

Spalarniany obłęd

Spalarniany obłęd

Rząd z publicznych funduszy wspiera powstanie 39 nowych spalarni. Ogółem instalacji do spalania odpadów ma być w całym kraju 60 (!). Na liście również spalarnia przy granicy Wrocławia. Wszystko to wbrew unijnym dyrektywom i rozporządzeniom. Zapłacimy za to wszyscy i...

NIK o nonszalancji w kontekście EU ETS

NIK o nonszalancji w kontekście EU ETS

Najwyższa Izba Kontroli mówi o nonszalancji przy budowie Elektrowni Ostrołęka, w kontekście opłat za emisje CO2, które przekreślają sens tej inwestycji. Z taką samą sytuacją będziemy mieli za chwilę do czynienia w przypadku spalarni odpadów, które od 2028 mają zostać...

A my działamy dalej!

A my działamy dalej!

Dziś Światowy Dzień Pizzy, więc nie mogło zabraknąć pizzy na cotygodniowym spotkaniu Komitetu społecznego STOP wrocławskiej spalarni. Tradycyjnie w formule hybrydowej - na żywo + online. To już 595 dzień naszego protestu, 86 regularne spotkanie Komitetu (w sumie...

Spotkanie z Komisją Europejską

Spotkanie z Komisją Europejską

Duży sukces! Przedstawiciele Komisji Europejskiej wysłuchali naszych prelekcji na temat naruszeń prawa unijnego w kontekście spalarni odpadów. Mówiliśmy o łamanych dyrektywach, rozporządzeniach, postępowaniu wbrew rezolucjom i kierunkom działania wskazywanym przez UE....

Zieloni stanowczo przeciwko budowie wrocławskiej spalarni śmieci!

Zieloni stanowczo przeciwko budowie wrocławskiej spalarni śmieci!

Rozwiązaniem jest zagospodarowanie bioodpadów i budowa biogazowni. Dziękujemy za wspieranie naszego protestu od samego początku! Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni jest apolityczny, ale nie będziemy ukrywać, że są ruchy i osoby, które wspierają nasze...

Polska spalarnią Europy?

Polska spalarnią Europy?

Jak inaczej wytłumaczyć bezsensowny pęd do budowy kilkudziesięciu nowych spalarni odpadów w naszym kraju? Łączny wolumen spalarni i cementowni spalających śmieci przekroczy liczbę odpadów wytwarzanych w kraju, które zgodnie z prawem możemy spalić. W lubelskim wolumen...

Smo(k)g spalarniany

Smo(k)g spalarniany

Koncerny stojące za spalarniami śmieci i powiązani z nimi lobbyści często manipulują, że z kominów spalarni wylatuje powietrze czystsze niż zasysane do procesów spalania. To kompletne bzdury, czego najlepszym dowodem są choćby dokumenty składane w toku przygotowań do...

Dzień Obniżania Kosztów Energii

Dzień Obniżania Kosztów Energii

Dziś obchodzimy Dzień Obniżania Kosztów Energii. To dobra okazja żeby przypomnieć, że spalarnie odpadów NIE SĄ w żadnym wypadku drogą do tańszej energii. Unia Europejska jasno wskazuje rozwiązania w zakresie obniżania kosztów energii - wśród nich są energia ze słońca,...

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.