STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

Fortum i UOKiK – mały, ale ważny sukces

Fortum i UOKiK – mały, ale ważny sukces

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał nam rację i nakazał WSA rozpatrzyć skargę na bezczynność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Fortum. W sierpniu 2022 r. skierowaliśmy do UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe...

Pismo RO Pawłowice

Pismo RO Pawłowice

Przed II turą wyborów Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk obiecał, że wcieli się w rolę "listonosza" i porozmawia z Wójtem Gminy Wisznia Jakubem Bronowickim w sprawie planu na trójstyku gmin Wisznia Mała, Wrocław i Długołęka. Rada Osiedla Pawłowice wystosowała pismo z...

Zamiatanie pod dywan po pożarze w olsztyńskiej spalarni odpadów

Zamiatanie pod dywan po pożarze w olsztyńskiej spalarni odpadów

Spółka "Dobra Energia dla Olsztyna" twierdzi, że nic się nie stało, a spalarnia wznawia próby eksploatacyjne, choć nie ma jeszcze wyników badań. Witamy w Polsce. Wracamy do sprawy głośnego pożaru w olsztyńskiej spalarni odpadów. Spalarni za blisko miliard złotych,...

Drastycznie spada emisja CO2 w Polsce

Drastycznie spada emisja CO2 w Polsce

Dobra wiadomość! Drastycznie spada emisja CO2 w Polsce. To zasługa zmian w energetyce, choć niestety nie tylko... Jak informuje Business Insider Polska, Polska jest liderem w redukcji emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Emisja w Polsce w ubiegłym roku wyniosła...

O miejscowym planie na łamach ISO

O miejscowym planie na łamach ISO

W listopadzie 2020 roku Rada Gminy Wisznia Mała podjęła uchwałę otwierającą drzwi koncernowi Fortum do projektowania ogromnej spalarni na styku gmin: Długołęka, Wisznia Mała oraz Wrocław. Czterech radnych nadal podkreśla, że zostali wprowadzeni w błąd i nie...

Porażająca skala naruszeń w spalarniach odpadów

Porażająca skala naruszeń w spalarniach odpadów

W 1/3 przypadków stwierdzono naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym przekroczenia dopuszczalnych emisji, spalanie odpadów bez wymaganych zezwoleń czy brak pomiarów dioksyn i furanów z wymaganą częstotliwością. NIK wykazał, że organy państwa nie zapewniają...

List do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka 

List do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka 

List do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w sprawie pomocy przy zmianie miejscowego planu Biskupice II (terenu niedoszłej spalarni). Pan Prezydent zadeklarował, że skontaktuje się z Wójtem Gminy Wisznia Mała w tej sprawie. Poniżej treść wystosowanego listu: Szanowny...

Walczymy do końca!

Walczymy do końca!

Pozostała sprawa niekorzystnego wyroku WSA oraz miejscowego planu, który w dalszym ciągu dopuszcza uciążliwy przemysł z 80-metrowym kominem. Nie możemy się zatrzymać! Prosimy, pomóżcie nam! Przekaż 1,5% swojego podatku na KRS 0000358161. Ekspertyzy prawne,...

6 skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego!

6 skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego!

Do skarżących dołączyły nawet Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Agencja Mienia Wojskowego. Skargi te są niezbędne, aby uchylić niekorzystny wyrok WSA, który cały czas pozostaje w obiegu prawnym. Pomimo zapowiedzi rezygnacji Fortum z budowy spalarni niekorzystny dla...

Dzień Ziemi i reelekcja Prezydenta Sutryka

Dzień Ziemi i reelekcja Prezydenta Sutryka

Gratulujemy Prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi wygranej. Pierwszy dzień po wyborach przypada w Dzień Ziemi. Oby był to symbol kolejnej kadencji. Dzień Ziemi został ustanowiony, aby przypominać politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety......

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.