Merytoryczne podstawy naszego wczorajszego wystąpienia na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Prezentacja do pobrania:
https://www.stopspalarni.pl/wpgo.pdf

Spalarnia Fortum w gminie Wisznia Mała oraz spalarnia Alba Polska we Wrocławiu nie mają podstaw do zapisania w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2023-2028 (2032):

  • W przypadku spalarni Fortum: ze względu na odmowę wydania decyzji środowiskowej, niezgodność z MPZP i oficjalny komunikat prasowy wnioskodawcy o rezygnacji z budowy, a także zjednoczony sprzeciw samorządowców wszystkich trzech gmin na trójstyku spalarni.
  • W przypadku spalarni Alba Polska ze względu na brak zgodności ze Studium Wrocławia z 2018 r., które wyklucza lokowanie spalarni w obrębie miasta.

W treści znacznie więcej informacji – w tym odniesienie się do strategii energetycznej Dolnego Śląska, istniejących i planowanych spalarni w kraju (wraz z listą), które wyczerpują potrzeby w tym zakresie, a także prawodawstwo europejskie, kierunki działań, badania naukowe itd.