Biogazownie, a nie spalarnie

Biogazownie, a nie spalarnie

Biogazownie, a nie spalarnie są rozwiązaniem na kryzys energetyczny, a przy okazji pozwolą uzdrowić gospodarkę odpadami i wypełnić ambitne cele recyklingu. O potrzebie zagospodarowania bioodpadów (kuchennych i zielonych), budowy biokompostowni/biogazowni piszemy od...
Kontrole i kary to fikcja!

Kontrole i kary to fikcja!

3740 zł – tyle łącznie zapłaciło Fortum Silesia za przekroczenia szkodliwych emisji w jej instalacji w Zabrzu w 2019 i 2020 r. To i tak wyjątek. Szereg nieprawidłowości związanych ze spalarniami zostało zamiecionych pod dywan. Winnych i kar brak. ➡️ Śmiesznie...
Po Komisji!

Po Komisji!

Spalarnie to szkodliwy relikt przeszłości, który nie zabezpieczy nas energetycznie. Rozwiązania leżą w wykorzystaniu frakcji bio i biokompostowniach. Nasze argumenty i stanowisko wybrzmiały podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. ciepłownictwa i energetyki. Wspólnie...
Kierunek Sejm!

Kierunek Sejm!

Wspólnie z Towarzystwem na rzecz Ziemi oraz reprezentantami innych społeczności protestujących przeciwko spalarniom śmieci, będziemy jutro uczestniczyć w sejmowej komisji ds. ciepłownictwa i energetyki. Przedmiotem posiedzenia będzie „rola zakładów odzysku...