Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Łużyckiego Centrum Recyklingu (d. ZZO Marszów) uchyliło uchwałę w sprawie budowy spalarni. Formalnie spółka musi jeszcze wycofać wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, ale można już założyć, że spalarni koło Żagania nie będzie.

Walka o zdrowie i czyste środowisko trwała 3 lata. I mieliśmy w tej walce swój drobny udział. Członkowie Komitetu STOP wrocławskiej spalarni, dr inż. Maciej Oziembłowski, Leszek Kędzior i Jarosław Żugaj m.in. występowali podczas dwóch debat wykładając punkt po punkcie argumenty przeciwko kolejnym spalarniom i przedstawiając dowody naukowe na szkodliwość spalania śmieci.

Na naszym lokalnym poletku duży sukces już mamy. Pod koniec marca Fortum ogłosiło rezygnację z budowy spalarni na styku Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała.

Do pełni szczęścia jednak jeszcze brakuje wycofania wniosku o decyzję środowiskową i wykreślenia spalarni z projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Dlatego nadal działamy w tej sprawie!

Gratulujemy naszym przyjaciołom z Marszowa i okolic!