STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

Spalarnie śmieci = chore dzieci

Spalarnie śmieci = chore dzieci

Negatywny wpływ spalarni śmieci na zdrowie jest udowodniony naukowo i dotyczy nawet najnowszych instalacji. Szczególnie zagrożone są małe dzieci oraz kobiety w ciąży. ➡️ Każda spalarnia to kolejny emiter. Nawet najnowocześniejsze instalacje trują, co potwierdzają...

„Spalanie odpadów to już nie są opcje, które mamy prawo rozważać”

„Spalanie odpadów to już nie są opcje, które mamy prawo rozważać”

NIE SPALARNIE ODPADÓW, a ROP, kaucja, są rozwiązaniem. W Sejmie zakończyła się konferencja "Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta. Szanse i zagrożenia", podczas której mieliśmy przyjemność zabrać głos. Zapis: fb.watch/gThFdADRxo/ W konferencji brali udział posłanki...

Hańby ciąg dalszy

Hańby ciąg dalszy

W czasie gdy rosja atakuje rakietami ukraińskie elektrociepłownie, Fortum nieprzerwanie dostarcza energię elektryczną i ciepło dla rosji. I chwali się kolejnymi sukcesami - tym razem ratingiem kredytowym ruA+ i "silnym profilem ryzyka biznesowego". Przypomnijmy, że...

Portal Ekoguru.pl o spalarniach odpadów

Portal Ekoguru.pl o spalarniach odpadów

W artykule "Spalarnie – przeżytek czy rozwiązanie?" przywoływanych jest wiele z podnoszonych przez nas argumentów.  „Spalarnie są pułapką systemową, utrwalającą odpadotwórczy model gospodarczy na kolejne 25-30 lat: tyle czasu trzeba będzie ją zasilać stałą ilością...

Portal Samorządowy o posiedzeniu sejmowego Zespołu

Portal Samorządowy o posiedzeniu sejmowego Zespołu

Portal Samorządowy o posiedzeniu sejmowego Zespołu do spraw Środowiska, Energii i Klimatu z naszym udziałem. 💪 "Ministerstwo Klimatu, ale niestety także samorządy nie dostrzegają tego, że mamy niski poziom segregacji u źródła, a to powoduje, że ilość odpadów...

Fortum nadal pośrednio wspiera rosyjską agresję na Ukrainę

Fortum nadal pośrednio wspiera rosyjską agresję na Ukrainę

"Business as usual" w wydaniu Fortum trwa w najlepsze. W ostatnim czasie Фортум zorganizowało w Moskwie konferencję dla obecnych i PRZYSZŁYCH partnerów. Cała Polska żyje wybuchem w Przewodowie. Abstrahując już od tego co dokładnie się tam wydarzyło, bo dalecy jesteśmy...

Działamy dalej!

Działamy dalej!

Wczoraj posiedzenie zespołu parlamentarnego w Sejmie, a dziś kolejne spotkanie Komitetu społecznego STOP wrocławskiej spalarni. Tradycyjnie w wersji hybrydowej (offline + online). Prawnicy, eksperci, społecznicy, osoby wspierające. To już 78 regularne spotkanie...

Nasze stanowiska zostały wysłuchane!

Nasze stanowiska zostały wysłuchane!

Racjonalna gospodarka odpadami, prawo unijne i krajowe, jak do tego mają się spalarnie śmieci, dlaczego to złe rozwiązanie, gdzie leży szkodliwość, jakie kierunki alternatywne dla spalarni są potrzebne (biogazownie, ROP, system kaucyjny, OZE, termodernizacje),...

Jutro Sejm!

Jutro Sejm!

W poniedziałek wspólnie z Towarzystwem na rzecz Ziemi i innymi ruchami społecznymi protestującymi przeciwko spalarniom śmieci będziemy prezentować nasze stanowiska podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu. Tematem posiedzenia...

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.