STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

Niższe opłaty za odbiór śmieci dzięki spalarniom? TO MIT! 

Niższe opłaty za odbiór śmieci dzięki spalarniom? TO MIT! 

Portal Samorządowy przygotował wiele mówiące zestawienie opłat w miastach ze spalarniami i bez takich instalacji. Co więcej, są dobitne przykłady, że ze spalarniami zamiast taniej jest DROŻEJ. A będzie jeszcze drożej, bo spalarnie od 2028 r. zostaną objęte przecież...

Milionowe przekręty na śmieciach? 

Milionowe przekręty na śmieciach? 

Milionowe przekręty na śmieciach? Prokuratura stawia ciężkie zarzuty. Zatrzymani promowali budowę spalarni śmieci w Polsce. "Szef Pracodawców RP, były wiceminister skarbu Rafał Baniak usłyszał w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej zarzuty m.in. kierowania...

Akcja ulotkowa w okolicach

Akcja ulotkowa w okolicach

Poprzez ulotki przypominamy, że sprawa spalarni nadal NIE JEST ZAKOŃCZONA i nadal potrzebne są środki na dalsze działania. Robimy wszystko co w naszej mocy aby powstrzymać budowę zarówno spalarni, jak i innych niekorzystnych instalacji w tym miejscu. Potrzebujemy...

Nadchodzi czarny dzień spalarni śmieci

Nadchodzi czarny dzień spalarni śmieci

Cena uprawnień do emisji CO2 lada moment przekroczy psychologiczną barierę 100 EUR za tonę. To będzie czarny dzień dla spalarni odpadów. Od 2028 r. opłatami zostaną objęte bowiem także spalarnie, co spowoduje 2-3 krotny wzrost kosztów spalania. Budowanie kolejnych...

Przekaż swój % na walkę ze spalarnią!

Przekaż swój % na walkę ze spalarnią!

Gorąco prosimy o wskazanie KRS 0000358161 Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów w deklaracji rocznej PIT. Kończą się środki na nasze działania. Udział w postępowaniach sądowych, specjalistyczne ekspertyzy prawne i środowiskowe, nieustanne działania informacyjne i...

Czy będzie referendum o odwołanie Wójta Jakuba Bronowickiego?

Czy będzie referendum o odwołanie Wójta Jakuba Bronowickiego?

Czy będzie referendum o odwołanie Wójta Jakuba Bronowickiego? Wygląda na to, że miarka się przebrała... Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki kolejny raz zaszedł mieszkańcom za skórę. Tym razem nie chodzi jednak o spalarnię śmieci "na rubieżach gminy", ale o...

Dzień bez opakowań foliowych

Dzień bez opakowań foliowych

Dziś obchodzimy Dzień bez opakowań foliowych. Opakowania foliowe to olbrzymi problem. Warto zmienić swoje przyzwyczajenia i stać się wyeliminować je ze swojego życia. ➡️ Wytwarzanie tworzyw sztucznych związane jest ze szkodliwymi emisjami CO2 do atmosfery.➡️ Tylko...

Spalarniany obłęd

Spalarniany obłęd

Rząd z publicznych funduszy wspiera powstanie 39 nowych spalarni. Ogółem instalacji do spalania odpadów ma być w całym kraju 60 (!). Na liście również spalarnia przy granicy Wrocławia. Wszystko to wbrew unijnym dyrektywom i rozporządzeniom. Zapłacimy za to wszyscy i...

NIK o nonszalancji w kontekście EU ETS

NIK o nonszalancji w kontekście EU ETS

Najwyższa Izba Kontroli mówi o nonszalancji przy budowie Elektrowni Ostrołęka, w kontekście opłat za emisje CO2, które przekreślają sens tej inwestycji. Z taką samą sytuacją będziemy mieli za chwilę do czynienia w przypadku spalarni odpadów, które od 2028 mają zostać...

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.