STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

Kierunek Sejm!

Kierunek Sejm!

Wspólnie z Towarzystwem na rzecz Ziemi oraz reprezentantami innych społeczności protestujących przeciwko spalarniom śmieci, będziemy jutro uczestniczyć w sejmowej komisji ds. ciepłownictwa i energetyki. Przedmiotem posiedzenia będzie "rola zakładów odzysku energii na...

Spotkanie z posłanką Małgorzatą Tracz

Spotkanie z posłanką Małgorzatą Tracz

Dziękujemy za merytoryczne spotkanie, ale przede wszystkim za zrozumienie i wsparcie od samego początku naszego protestu. Efektem będzie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu na temat racjonalnej gospodarki obiegu zamkniętego. Więcej...

Spadek kosztów ogrzewania o 90% w dobie podwyżek? 

Spadek kosztów ogrzewania o 90% w dobie podwyżek? 

Kompleksowa modernizacja budynku w Zwoleniu udowadnia, że to możliwe! Tego właśnie potrzebujemy, a nie spalania śmieci! "Mieszkańcy słynnego bloku w Szczytnie nie są jedynymi, którzy odłączyli się od drogiej ciepłowni i zaczęli sam produkować sobie energię,...

VII Święto sera i wina na Pawłowicach

VII Święto sera i wina na Pawłowicach

Wielokrotnie pisaliśmy, że wrocławskie Pawłowice to miejsce szczególne. Oparte na koncepcji miasta-ogrodu, położone na styku z obszarem Natura 2000, ale i same obfitujące w wiele atrakcji przyrodniczych m.in. największy obwodem dąb w granicach Wrocławia. Pawłowice to...

Awaryjne spalarnie!

Awaryjne spalarnie!

Firmy spalarniane przekonują, że spalarnie śmieci to instalacje bezpieczne i bezawaryjne. Jest jednak dokładnie odwrotnie. Badania niezależnych organizacji dowodzą, że spalarnie trują środowisko i okolicznych mieszkańców. Awarie, nawet najnowszych instalacji, zdarzają...

Wiceprezes Fortum będzie miał problem z wjazdem do Finlandii?

Wiceprezes Fortum będzie miał problem z wjazdem do Finlandii?

Fortum nadal chwali się "orderem przyjaźni" (орденом Дружбы) od putina dla swojego wiceprezesa Александра Чуваева. Korporacja nadal prowadzi w rosji 🇷🇺 biznesy świadcząc strategiczne usługi energetyczne wspólnie z Gazpromem. I nadal na rosyjskich stronach chwali się...

Nie poddajemy się!!!

Nie poddajemy się!!!

Złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kolejną ekspertyzę prawną prof. Szewczyka, w której obala on pseudo argumenty skargi Fortum. Ekspertyzę opłaciliśmy dzięki Waszym wpłatom i środkom z 1%, za co bardzo dziękujemy! To jednak nie koniec postępowania… ➡️...

Spalanie śmieci NIE JEST żadnym rozwiązaniem na kryzys energetyczny

Spalanie śmieci NIE JEST żadnym rozwiązaniem na kryzys energetyczny

Nawet gdybyśmy spalali WSZYSTKIE śmieci będzie to kropelka w ogromnym morzu potrzeb energii elektrycznej i ciepła. Firmy spalarniane brną jednak w te manipulacje szukając poparcia dla swych trujących instalacji.‼️ Fakt nr 1: Ciepło ze spalarni to 0,16% rynku w Polsce....

Powietrza!

Powietrza!

Taki widok mogą obejrzeć odwiedzający wrocławskie Kolejkowo. Protest uwidoczniony na makiecie dotyczy smogu, ale budowa spalarni dołożyłaby kolejne setki ton zanieczyszczeń rocznie do atmosfery - wynika to wprost z wyliczeń samego Fortum: ☢️ Pył: ponad 15 ton,☢️...

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.