STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

„Rzeczy nie dzieją się same”

„Rzeczy nie dzieją się same”

Obszerny artykuł o blisko 3-letniej walce ze spalarnią na łamach Instytutu Spraw Obywatelskich, autorstwa dr Ewy Rozkosz. Przypomnienie jak to wszystko się zaczęło, jak przebiegały działania oraz - i tu najważniejsze - dlaczego nie składamy broni.

FAKTY TVP3 Wrocław o zatrzymaniu spalarni

FAKTY TVP3 Wrocław o zatrzymaniu spalarni

O zatrzymaniu spalarni śmieci przy granicy naszej gminy była mowa w dzisiejszym programie FAKTY TVP3 Wrocław. "Wszystko spadło na nas jak grom z jasnego nieba 12 maja 2021 r. i od 3 lat, praktycznie tydzień w tydzień, spotykaliśmy się i działaliśmy w zespole kilkuset...

ZWYCIĘŻYLIŚMY!!!

ZWYCIĘŻYLIŚMY!!!

Fortum rezygnuje z budowy spalarni. Taką informację podała spółka w oficjalnym komunikacie prasowym. To sukces społeczników i organizacji walczących z tym chorym pomysłem od blisko 3 lat! "Fortum podjęło decyzję o odstąpieniu od planu budowy elektrociepłowni zasilanej...

Intensywne spotkanie

Intensywne spotkanie

Kolejny wtorek i kolejne spotkanie STOP wrocławskiej spalarni. Dziś bardzo intensywnie przepracowane gdyż rozmawialiśmy o dalszej strategii walki ze spalarnią śmieci. W spotkaniu obok stałego grona Komitetu uczestniczyła także Magdalena Razik-Trziszka, która od...

Wniosek do Wójta o złożenie skargi kasacyjnej

Wniosek do Wójta o złożenie skargi kasacyjnej

Do Wójta Gminy Długołęka trafił wniosek społeczny o złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) od wyroku wrocławskiego WSA sprawie spalarni. O sprawie pisze Portal Samorządowy...

Pożar w olsztyńskiej spalarni odpadów

Pożar w olsztyńskiej spalarni odpadów

Jeszcze nie zaczęła na dobre pracować, a już się zapaliła - czyli pożar w olsztyńskiej spalarni odpadów. "W jednym z silosów zapalił się niedogaszony popiół. Akcja gaśnicza trwała całą noc, a udział w niej wzięło 7 zastępów straży pożarnej. Okazuje się, że spalarnia...

Spotkanie z przyjaciółmi ze STOP Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej

Spotkanie z przyjaciółmi ze STOP Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej

Razem udało nam się osiągnąć już wiele, ale liczymy na jeszcze więcej - powołanie komisji w Sejmie ds. spalarni odpadów! Nasza walka jest trudna, bo po drugiej stronie mamy miliardowe biznesy. Pomimo niesprzyjających okoliczności politycznych, z jakimi mierzyliśmy się...

Wniosek do Gminy Długołęka

Wniosek do Gminy Długołęka

Rada Osiedla Pawłowice zwróciła się z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Długołęka, który jest jedną ze stron postępowania w sprawie spalarni śmieci, do złożenia skargi kasacyjnej do NSA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 18 stycznia 2024 r....

Komisja Europejska krytyczna wobec spalarni w Polsce

Komisja Europejska krytyczna wobec spalarni w Polsce

Komisja Europejska krytycznie o polskim pędzie do spalarni odpadów oraz blokowaniu udziału społeczeństwa i prawa do sądów. To bez wątpienia efekt m.in. naszego spotkania z przedstawicielami KE, podczas którego zwracaliśmy uwagę na łamanie polskiego i europejskiego...

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.