STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

Przemysł cementowy: „Za chwilę zacznie brakować odpadów”

Przemysł cementowy: „Za chwilę zacznie brakować odpadów”

"Za chwilę zacznie brakować odpadów", "pobudujemy spalarnie, a inne państwa będą spalały u nas odpady" - alarmuje przemysł cementowy w odpowiedzi na wysyp kolejnych spalarni śmieci. Tymczasem Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje… nieaktualne dane. Jak wielokrotnie...

Spotkanie z Posłem Michałem Jarosem

Spotkanie z Posłem Michałem Jarosem

Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi na Sejm RP Michałowi Jarosowi, przewodniczącemu PO w województwie dolnośląskim, za merytoryczne spotkanie i deklarację pomocy. W spotkaniu uczestniczyli: Radna miejska Marzena Bogusz oraz członkowie Komitetu społecznego STOP...

Sukces STOP Spalarni śmieci w Marszowie!

Sukces STOP Spalarni śmieci w Marszowie!

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Łużyckiego Centrum Recyklingu (d. ZZO Marszów) uchyliło uchwałę w sprawie budowy spalarni. Formalnie spółka musi jeszcze wycofać wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, ale można już założyć, że spalarni koło Żagania nie będzie....

Spalarnie śmieci będą płacić za emisje CO2

Spalarnie śmieci będą płacić za emisje CO2

To przesądzone. Pytanie od kiedy będą płacić i od jakiej mocy pozostaje nadal otwarte. Od 2028 r. przewidywane jest pełne włączenie spalarni śmieci do systemu EU-ETS, czyli europejskiego systemu handlu emisjami CO2. Opłaty za emisje CO2 ze spalania odpadów już...

Skutki spalarnianego obłędu

Skutki spalarnianego obłędu

„Już w roku 2028 w Polsce może być za mało odpadów komunalnych, aby zaspokoić potencjał instalacji termicznego przekształcania odpadów i cementowni. Polskie cementownie są liderem w Europie pod względem stosowanych ilości paliw alternatywnych.” - pisze portal...

Od dziś zakaz palenia w kopciuchach

Od dziś zakaz palenia w kopciuchach

Od dziś na terenie woj. dolnośląskiego obowiązuje zakaz palenia w tzw. kopciuchach, czyli kotłach bezklasowych i najniższych klas. Co więcej, do czerwca 2028 r. we Wrocławiu powinny zostać wymienione wszystkie piece na paliwa stałe. Wszystko to zasługa uchwały...

Merytoryczne podstawy naszego wystąpienia

Merytoryczne podstawy naszego wystąpienia

Merytoryczne podstawy naszego wczorajszego wystąpienia na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Prezentacja do pobrania:https://www.stopspalarni.pl/wpgo.pdf Spalarnia Fortum w gminie Wisznia Mała oraz spalarnia Alba Polska we...

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.