STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

Nie zwalniamy tempa!

Nie zwalniamy tempa!

Sprawa spalarni śmieci nadal nie jest zakończona, a miejscowy plan w dalszym ciągu dopuszcza uciążliwe instalacje. Kolejni mieszkańcy składają więc skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zachęcamy do złożenia własnej skargi - pomożemy w jej...

Podsumowanie pikiety

Podsumowanie pikiety

Mamy kilka wygranych bitew, ale wojna z Fortum trwa! Wykazywaliśmy, że Fortum to firma kompletnie nieetyczna, mówiliśmy o rosyjskich biznesach Fortum, o manipulacjach. Opowiadaliśmy co się działo przez ten rok, na jakim etapie jesteśmy i na co się szykujemy. Około...

DZIĘKUJEMY!!!

DZIĘKUJEMY!!!

Dziękujemy, że tak licznie byliście dziś z nami! Na miejscu i online. Pokazaliśmy naszą siłę i determinację. Nie daliśmy się "wziąć na przeczekanie", nie daliśmy się zastraszyć, nie ugięliśmy się przed personalnymi szantażami wobec członków Komitetu społecznego STOP...

Przyjdź na pikietę!

Przyjdź na pikietę!

Drodzy mieszkańcy! Sprawa wrocławskiej spalarni śmieci nadal nie jest zakończona. Fortum nie odpuszcza, a miejscowy plan nadal dopuszcza tam uciążliwe przedsięwzięcia. Od blisku roku walczymy z potężnym koncernem, poświęcamy czas i środki. Prosimy Was, przyjdźcie w...

Fortum nie odpuszcza spalarni

Fortum nie odpuszcza spalarni

Fortum nie odpuszcza spalarni pomimo niekorzystnego dla siebie orzeczenia SKO. Przyjdź na pikietę 14 maja, wesprzyj nasze działania! 📆 https://www.stopspalarni.pl/index.php/2022/05/05/rok-walki-z-brudnym-biznesem-pikieta-14-maja/💪 https://zrzutka.pl/c6gsd6 Samorządowe...

List otwarty przekazany do MSWiA

List otwarty przekazany do MSWiA

List otwarty do Premiera RP w sprawie bojkotu firm, które „nie chcą przestać zarabiać na obecności w Rosji został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. List wystosowali członkowie inicjatywy Jesteśmy z Wami. Mieszkańcy powiatu wrocławskiego...

STOP fuelling war!

STOP fuelling war!

Aktywiści Greenpeace oraz ukraińskiej organizacji ekologicznej Ekoltava protestują przeciwko zaangażowaniu Fortum w rosji i żądają zaprzestania finansowania przez Fortum rosyjskiej machiny wojennej. ➡️ Znaczna część biznesu Fortum ulokowana jest w rosji. Wspólnie z...

Rok walki z brudnym biznesem. Pikieta 14 maja!

Rok walki z brudnym biznesem. Pikieta 14 maja!

ROK WALKI Z BRUDNYM BIZNESEM. LUDZIE PRZECIW FORTUM. Pikieta, Wrocław-Pawłowice, ul. Konwaliowa, 14 maja 2022 r. (sobota), godz. 14:00. Przyjdź i dołącz do protestu STOP wrocławskiej spalarni, STOP dla interesów Fortum w rosji, TAK dla unieważnienia miejscowego planu!...

„Sukces, ale jeszcze nie ostateczny”

„Sukces, ale jeszcze nie ostateczny”

Fortum nie dostało zgody na budowę spalarni śmieci pod Wrocławiem - donosi Wyborcza.pl Wrocław. Podkreślając, że to sukces, ale jeszcze nie ostateczny. Wyborcza pisze oczywiście o odmowie wydania tzw. decyzji środowiskowej, co zostało podtrzymane przez Samorządowe...

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.