STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

Gazeta Wrocław kolejnym etapie protestu i naszej determinacji

Gazeta Wrocław kolejnym etapie protestu i naszej determinacji

W artykule przywoływana jest m.in. wypowiedź Leszka Kędziora: "- Widzieliśmy się z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Nie cofniemy się przed żadną możliwością, aby doprowadzić do zablokowania budowy tej instalacji i powstrzymania tego obłędu w skali całego kraju....

Prosimy, przekaż 1,5% swojego podatku na KRS 0000358161

Prosimy, przekaż 1,5% swojego podatku na KRS 0000358161

Walka ze spalarnią trwa! Po ostatnim wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego widmo spalarni powróciło, więc nasza walka nadal trwa! Szykujemy skargi kasacyjne do NSA. Potrzebne są środki na dalsze działania - ekspertyzy prawne i planistyczne. Środki zbiera...

Ponowny wniosek społeczny ws. zmiany mpzp

Ponowny wniosek społeczny ws. zmiany mpzp

Dziś w Urzędzie Gminy Wisznia Mała złożyliśmy ponowny wniosek społeczny w sprawie zmiany miejscowego planu dla obrębu Biskupice, gdzie Fortum forsuje budowę spalarni. https://youtu.be/CKBQLFcJfb8 Stoimy na stanowisku, że forsowana przez Fortum spalarnia jest niezgodna...

Widmo spalarni powraca!

Widmo spalarni powraca!

Podsumowanie wyroku WSA i zapowiedź dalszych działań w materiale wideo nagranym "na gorąco" po ogłoszeniu wyroku. https://youtu.be/neFktqdbj2M

„My się nie zatrzymamy” – pisze o nas Wyborcza.pl Wrocław

„My się nie zatrzymamy” – pisze o nas Wyborcza.pl Wrocław

"W czwartek, 18 stycznia, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił postanowienie wójta gminy Wisznia Mała i samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie odmowy wydania decyzji środowiskowej dla tej instalacji. Trafiła ona na wokandę, bo do sądu skargę...

Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do skargi Fortum

Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do skargi Fortum

Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do skargi Fortum. To jednak nie kończy sprawy, bo będziemy wnosić skargę kasacyjną do NSA. Wykorzystamy też wszelkie dostępne środki prawne aby zablokować budowę forsowanej przez Fortum spalarni. Możliwości nadal jest...

Brak pieniędzy na walkę ze smogiem

Brak pieniędzy na walkę ze smogiem

6 miliardów zł na zabudowanie Polski spalarniami śmieci, a na walkę ze smogiem brakuje pieniędzy... Na dziś już ponad 300 milionów złotych. Absurdalne decyzje związane z wydatkowaniem środków publicznych, które w kontekście spalarni śmieci obserwujemy już od dłuższego...

Za ten obłęd zapłacimy wszyscy…

Za ten obłęd zapłacimy wszyscy…

Za ten obłęd zapłacimy wszyscy! Już na "dzień dobry" 158,87 zł na osobę. A później kolejne setki, tysiące złotych, w wyższych opłatach za odbiór śmieci i nakładach na zdrowie... Spalarniany obłęd postępuje. Na obrazku lista już udzielonych dotacji i pożyczek, a to nie...

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.