STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

Fortum nie dostanie 815.000 zł

Fortum nie dostanie 815.000 zł

Fortum Power and Heat nie dostanie publicznych pieniędzy m.in. na wrocławską spalarnię. Firma starała się o 815.000.000 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). To kolejny cios w forsowaną cały czas przez Fortum instalację....

Portal Samorządowy o naszych zgłoszeniach

Portal Samorządowy o naszych zgłoszeniach

Obszerny artykuł na łamach Portalu Samorządowego na temat naszych zgłoszeń dot. NFOŚiGW. Wczoraj informowaliśmy o zawiadomieniu do Prokuratury i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz wniosku do Najwyższej Izby Kontroli. ➡️ Link do...

Miarka się przebrała!

Miarka się przebrała!

Złożyliśmy zawiadomienia w sprawie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do Prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Powodem jest oczywiście obłędne parcie Funduszu do budowy kolejnych...

Wywiad z prof. Maciejem Oziembłowskim

Wywiad z prof. Maciejem Oziembłowskim

Pasjonujący wywiad z prof. Maciejem Oziembłowskim o spalarniach odpadów, długofalowym wpływie spalarni na zdrowie i życie ludzi, ale także o innych niegdysiejszych pomysłach jak np. azbest, które swego czasu były przedstawiane jako nowoczesne i bezpieczne, a obecnie...

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Mamy dość umywania rąk przez sądy! Złożyliśmy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka! Skarga dotyczy odrzucania przez polskie sądy administracyjne skarg na miejscowy plan BEZ ROZPOZNANIA merytorycznego. Z kuriozalnych uzasadnień wynika, że w zasadzie skarżyć...

Julia Rokicka: nie potrzebujemy nowych spalarni śmieci w Polsce

Julia Rokicka: nie potrzebujemy nowych spalarni śmieci w Polsce

Materiał, który trzeba obejrzeć! Julia Rokicka rozprawia się z mitami i mówi to co podnosimy od dawna - nie potrzebujemy więcej spalarni śmieci. https://www.youtube.com/watch?v=5KssojnZ1kI Dziękujemy wsparcie, za wiedzę, za pomoc od samego początku naszego...

Płacz Fortum. Rosyjskie biznesy obijają się korporacji czkawką

Płacz Fortum. Rosyjskie biznesy obijają się korporacji czkawką

Nie pomogły umizgi do putina, ani pośrednie wspieranie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rosja położyła rękę na potężnych biznesach Fortum w tym kraju - dekretem nr 302 w zarząd objęto 98,23% akcji ПАО Фортум (Fortum PJSC) oraz 83,73% akcji należnej do grupy Fortum...

Dolny Śląsk urabia dalej

Dolny Śląsk urabia dalej

Po latach siedzenia z założonymi rękoma Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska, zamiast wdrażać GOZ, łapie się najbardziej prymitywnych sposobów "radzenia sobie" z odpadami. Urzędnicy próbują w ekspresowym tempie przekonać samorządowców, dziennikarzy i zwykłych...

Urząd Marszałkowski próbuje urabiać samorządowców i mieszkańców

Urząd Marszałkowski próbuje urabiać samorządowców i mieszkańców

Za publiczne pieniądze i pod płaszczykiem rzekomej ekologii promuje spalarnie śmieci. Niestety te bajki bezkrytycznie powielają media. Czy to robienie gruntu pod 6 spalarni na Dolnym Śląsku, które zapisano w projekcie WPGO? ➡️ UMWD zorganizował samorządowcom wyjazd do...

Kolejny sukces w walce ze spalarnią!

Kolejny sukces w walce ze spalarnią!

Sąd zawiesił postępowanie w sprawie skargi Fortum, co przeciąga sprawę spalarni o przynajmniej kilka miesięcy, a czas... gra na naszą korzyść! Mec. Marcin Gruszko, mec. Magdalena Bar oraz adwokat Krzysztof Drewniak reprezentowali nas dziś przed WSA.Sąd zdecydował o...

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.