STOP WROCŁAWSKIEJ SPALARNI ŚMIECI !

Inicjatywa mieszkańców Wrocławia, gmin Długołęka i Wisznia Mała, sprzeciwiających się spalarni odpadów, cynicznie przedstawianej pod płaszczykiem eko-przedsięwzięcia.

 

ZASIĘG ODdziaływania

 
 

AKTUALNOŚCI

Wiceprezes Fortum będzie miał problem z wjazdem do Finlandii?

Wiceprezes Fortum będzie miał problem z wjazdem do Finlandii?

Fortum nadal chwali się "orderem przyjaźni" (орденом Дружбы) od putina dla swojego wiceprezesa Александра Чуваева. Korporacja nadal prowadzi w rosji 🇷🇺 biznesy świadcząc strategiczne usługi energetyczne wspólnie z Gazpromem. I nadal na rosyjskich stronach chwali się...

Nie poddajemy się!!!

Nie poddajemy się!!!

Złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kolejną ekspertyzę prawną prof. Szewczyka, w której obala on pseudo argumenty skargi Fortum. Ekspertyzę opłaciliśmy dzięki Waszym wpłatom i środkom z 1%, za co bardzo dziękujemy! To jednak nie koniec postępowania… ➡️...

Spalanie śmieci NIE JEST żadnym rozwiązaniem na kryzys energetyczny

Spalanie śmieci NIE JEST żadnym rozwiązaniem na kryzys energetyczny

Nawet gdybyśmy spalali WSZYSTKIE śmieci będzie to kropelka w ogromnym morzu potrzeb energii elektrycznej i ciepła. Firmy spalarniane brną jednak w te manipulacje szukając poparcia dla swych trujących instalacji.‼️ Fakt nr 1: Ciepło ze spalarni to 0,16% rynku w Polsce....

Powietrza!

Powietrza!

Taki widok mogą obejrzeć odwiedzający wrocławskie Kolejkowo. Protest uwidoczniony na makiecie dotyczy smogu, ale budowa spalarni dołożyłaby kolejne setki ton zanieczyszczeń rocznie do atmosfery - wynika to wprost z wyliczeń samego Fortum: ☢️ Pył: ponad 15 ton,☢️...

Śmieci pod politycznym parasolem

Śmieci pod politycznym parasolem

Dziś w programie Superwizjer o godz 20:00 na antenie TVN24 wstrząsający reportaż o mafii śmieciowej pt. „Śmieci pod politycznym parasolem”.„Dolny Śląsk to region, gdzie zwozi się śmieci z całej Polski, a także z Europy. Na jedno z tamtejszych wysypisk w bardzo krótkim...

Chcą się nas pozbyć!

Chcą się nas pozbyć!

Spalarniany biznes chce specustawy żeby budować kolejne spalarnie śmieci nie bacząc na społeczne protesty. Bez normalnej procedury administracyjnej. Bez wpływu społeczności lokalnej.➡️ Zastraszanie i szykany, a nawet szantaże i pozwy - tak próbuje się uzyskać efekt...

Chcemy powołania komisji parlamentarnej w sprawie spalarni!

Chcemy powołania komisji parlamentarnej w sprawie spalarni!

STOP spalarniom śmieci! ⛔️🏭🔥 Chcemy powołania komisji parlamentarnej w sprawie spalarni. Mamy już poparcie poselskie, wkrótce wniosek w tej sprawie. 💪 Wspólnie z inicjatywą STOP Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej i innymi ruchami antyspalarnianymi, podjęliśmy decyzję o...

Spalarnia pod lupą UOKiK

Spalarnia pod lupą UOKiK

Fortum i forsowana przez nią spalarnia śmieci znajdą się pod lupą UOKiK. Skierowaliśmy właśnie zawiadomienie w tej sprawie. Czy będzie kolejna kara dla Fortum? ➡️ Skierowaliśmy do UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy...

„Budowa spalarni to domknięcie systemu dojenia mieszkańców”

„Budowa spalarni to domknięcie systemu dojenia mieszkańców”

Wywiad z Towarzystwem na rzecz Ziemi w sprawie spalarni w Oświęcimiu. Poniższe cytaty można odnieść jednak do każdej takiej instalacji. ➡️ „Spalanie i składowanie śmieci zawsze powoduje zanieczyszczenie środowiska oraz obciążone jest wyższymi opłatami. Spalarnie są...

 
 

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

‼️ BUDOWA SPALARNI TO FATALNY POMYSŁ

🇪🇺 W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie UE 2018/850 spalarnie są wprost klasyfikowane jako rozwiązanie gorsze nawet niż składowanie.

🔥 Spalarnie to najgorszy możliwy i NAJDROŻSZY sposób zagospodarowywania odpadów. Zamiast spalać należy zająć się problemem u źródła – redukować ilość wytwarzanych odpadów (poprzez system kaucyjny, ROP), poprawiać sortowanie i recykling.

♻️ Biokompostownie, a nie spalarnie. Radykalne zwiększenie poziomu recyklingu można osiągnąć poprzez budowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, któte stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych. Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851.

☠️ W wyniku spalania odpadów emitowanych byłoby rocznie ponad ok. 725 tys. ton CO2 i ponad 540 ton szkodliwych zanieczyszczeń, w tym niezwykle toksycznych dioksyn. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, gminy Długołęka i Wisznia Mała, aż do Trzebnicy i planowanego uzdrowiska.

🌍 Zgodnie ze strategią „Fit for 55”, do 2030 roku mamy osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla o 55% względem 1990 r. Natomiast do 2050 r. kraje unijne mają osiągnąć neutralność klimatyczną – w oba te cele spalarnie się nie wpisują.

⚠️ W 2030 r. recyklingowi ma być poddawanych 60% odpadów, a do 2035 r. 65%. Do tego niezbędne są działania o które cały czas postulujemy (zmniejszanie ilości odpadów, poprawa sortowania, recyklingu, budowa biokompostowni), a nie budowa spalarni.

🧑‍⚕️ Wyniki naukowe niezależnych zespołów naukowych, opublikowane w renomowanych międzynarodowych źródłach (np. baza Pubmed), potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni śmieci na życie i zdrowie mieszkańców. Badania te są w pełni wiarygodne, były podwójnie recenzowane, a w toku badań wykluczono inne źródła niż spalarnie.

😩 Skala problemu wychodzi na jaw dopiero po latach stałej ekspozycji na teoretycznie bezpieczne wyziewy ze spalarni (np. Francja, Szwajcaria, Włochy). We Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni,
a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowania.

‼️ FATALNA LOKALIZACJA SPALARNI…

😱 Lokalizacja spalarni jest fatalna – na terenach, które nigdy nie były zindustrializowane, na styku cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000, podnóży Wzgórz Trzebnickich i planowanego uzdrowiska, przy osiedlach mieszkaniowych, 100 metrów od najbliższej działki budowlanej, a do tego na węźle S8 – jednej z najważniejszych dróg w kraju.

🏡 Zamiast ulokować spalarnię w separacji od zabudowy mieszkaniowej, na terenach przemysłowych, zdegradowanych, ma ona sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Istniejące domy znajdują się 700 metrów, a planowane są zaledwie 100 metrów od granicy spalarni.

🌳 To teren na skraju miasta, bez monstrualnej zabudowy przemysłowej, w pobliżu znajduje się cenny przyrodniczo, chroniony obszar Natura 2000 Kumaki Dobrej, przednóże wzgórz trzebnickich, tereny rekreacyjne, stadniny koni, międzynarodowa trasa rowerowa EV9.

🏭 Spalarnia będzie także bardzo mocnym negatywnym wyróżnikiem/witaczem przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy. Zasłoni panoramę wjazdową miasta kubaturą i sięgającym 75-80 metrów kominem. Zniweczy to pejzaż tej okolicy na wiele kilometrów…

👨‍👩‍👧‍👦 Ulokowanie spalarni śmieci (zakładu szczególnie uciążliwego dla środowiska) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin.

🚗 Lokalizacja jest także fatalna ze względu na posadowienie jej bezpośrednio przy węźle drogowym w ciągu drogi S8. Zbiega się tu też łącznik Długołęka (docelowo część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia), a z trzeciej strony teren graniczy z linią kolejową w kierunku Trzebnicy.

⛔️ W przypadku awarii spalarni (a te się zdarzają – np. EC Zabrze należąca do tej samej firmy w lutym 2021 r.), sparaliżuje to ruch nie tylko lokalny, ale całego regionu.

👎 Apele do Fortum o wycofanie się z budowy spalarni wydali wspólnie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, a także Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Zarząd Powiat Wrocławski, a nawet Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

✍️ Działania firmy Fortum zostały opisane w bezprecedensowym tzw. „Liście czterdziestu profesorów”, sygnowanym przez profesorów wrocławskich uczelni, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej. Jednoznacznie negatywną ekspertyzę w tej sprawie wydał także interdyscyplinarny zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.