Jesteśmy coraz bliżej wykreślenia spalarni w Wiszni Małej i we Wrocławiu z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Projekt zostanie ponownie w całości zweryfikowany i skierowany do trzecich już konsultacji społecznych.

Dziś uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska oraz Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Było to związane z inicjatywą uchwałodawczą, której celem jest wykreślenie spalarni zgłoszonych przez Fortum w gminie Wisznia Mała (200 tys. ton) oraz przez Alba Polska we Wrocławiu (150 tys. ton) do projektu WPGO na lata 2023-2028 (2032). To ważne dla definitywnego załatwienia sprawy.

Podczas Komisji Sylwester Górski, Jarosław Żugaj, dr Ewa Rozkosz i Leszek Kędzior przedstawili obszerną argumentację prawną i merytoryczną na poparcie naszej inicjatywy.

  • Mówiliśmy o komunikacie prasowym Fortum na temat rezygnacji z budowy oraz odmowie wydania decyzji środowiskowej i niezgodności z MPZP, a w przypadku spalarni Alba Polska o niezgodności ze Studium Wrocławia z 2018 r.
  • Przywoływaliśmy stanowiska samorządowców sprzeciwiających się spalarni na trójstyku Wrocławia, gmin Wisznia Mała i Długołęka.
  • Przedstawialiśmy jak dużo instalacji do spalania śmieci już istnieje, jest w trakcie budowy, procedowania i dlaczego kolejnych nam w kraju już nie potrzeba.

Efekt jest bardzo obiecujący. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Marcin Borys zapowiedział skierowanie projektu WPGO do ponownych prac w Komisji, przeanalizowanie całości dokumentu, w tym zasadności zapisania tych spalarni. Obiecane zostały nam także przynajmniej dwa spotkania w tej sprawie oraz transparentne konsultacje społeczne plus ponowne uwzględnienie stanowisk zainteresowanych samorządów w tej sprawie.

Uczestniczyliśmy także w Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, podczas której złożony przez nas projekt uchwały miał być głosowany, ale z uwagi na skierowanie do Komisji ten punkt – co naturalne – został ostatecznie zdjęty z porządku obrad. Wszystko to jednak każe z nadzieją spoglądać w przyszłość.

Dziękujemy Przewodniczącemu Marcinowi Borysowi oraz Dyrektorowi Wydziału Środowiska UMWD Grzegorzowi Kubickiemu. Czekamy na spotkania.