27 czerwca podczas obrad Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie procedowany projekt uchwały wykreślającej spalarnie śmieci we Wrocławiu i w gminie Wisznia Mała z Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami.