Prof. zw. dr hab. Marek Szewczyk, jeden z największych autorytetów w zakresie prawa administracyjnego, nie pozostawia suchej nitki na odwołaniu Fortum w sprawie spalarni. Ta obszerna ekspertyza prawna była możliwa dzięki Waszemu wsparciu!

➡️ 10 grudnia 2021 r. Wójt Gmina Wisznia Mała odmówił wydania tzw. decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do wybudowania spalarni śmieci.
➡️ 30 grudnia 2021 r. firma Fortum odwołała się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
➡️ Od początku uważamy, że odwołanie jest bezzasadne.
➡️ Zwróciliśmy się do profesora Marka Szewczyka, jednego z największych autorytetów kraju, z prośbą o ekspertyzę prawną.
➡️ Ekspertyza nie pozostawia suchej nitki na odwołaniu Fortum.
➡️ Koszt przygotowania ekspertyzy opłaciliśmy dzięki Waszemu wsparciu, za co serdecznie dziękujemy.

Przypomnijmy, że 10 grudnia 2021 r. Wójt Gmina Wisznia Mała odmówił wydania tzw. decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do wybudowania spalarni. Niestety, zgodnie z naszymi obawami, to nie zamknęło sprawy. Pod koniec ub.r. firma Fortum odwołała się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Oznacza to, że firma zdecydowanie nie ma zamiaru rezygnować z budowy spalarni śmieci 🏭🔥 na granicy Wrocławia, gmin Wisznia Mała i Długołęka. Ma za nic protesty mieszkańców, stanowiska samorządowców przeciwko spalarni, antyspalarniane dyrektywy Unii Europejskiej i badania naukowe jednoznacznie wskazujące na negatywny wpływ spalarni na życie i zdrowie ludzi i zwierząt.

Niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, która była powodowem odmowy wydania decyzji środowiskowej, również nie pohamowała Fortum w dążeniu do budowy spalarni. W odwołaniu (link poniżej) możemy przeczytać, że firma nie zgadza się z zakwalifikowaniem spalarni odpadów jako działalności związanej z zagospodarowywaniem odpadów. 🤔

Dodajmy, że w ramach toczącego się postępowania nie ma mowy o „elektrociepłowni” tj. produkcji energii i ciepła, gdyż na tym etapie procedowana jest jedynie spalarnia. Wynika to wprost z przedłożonych przez firmę Fortum dokumentów niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej, w których jest mowa, że będą to przedsięwzięcia objęte odrębnymi postępowaniami.

➡️ Pełna treść odwołania Fortum:
https://www.stopspalarni.pl/odwolanie_fortum.pdfSamorządowe Kolegium Odwoławcze zdecyduje czy odwołanie firmy Fortum jest zasadne. Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów, które jest jedną z formalnych stron postępowania, zwróciło się do prof. zw. dr hab. Marka Szewczyka, jednego z największych autorytetów w kraju w zakresie prawa administracyjnego, o przygotowanie ekspertyzy prawnej.

Profesor Szewczyk w niezwykle obszernej ekspertyzie punkt po punkcie obala odwołanie Fortum – po szczegóły odsyłamy do treści opracowania. Najważniejsze konkluzje są dwie:

1️⃣ Budowa spalarni jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ponieważ nie przewiduje on przeznaczenia pod gospodarowanie odpadami, nie jest on objęty symbolem „O”. Tymczasem spalarnia śmieci w pierwszej kolejności stanowi instalację gospodarki odpadami, bez względu jak będzie nazywać ją Fortum.

2️⃣ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje lokalizowania na tym terenie urządzeń OZE (odnawialnych źródeł energii) o mocy przekraczającej 100kW. Tymczasem zgodnie z ustawą OZE (art. 2 pkt. 14) część energii wytworzonej w instalacjach termicznego przekształcania odpadów jest traktowana jako odnawialne źródło OZE. Tym samym wyklucza to budowę takiej instalacji na tym terenie.

Ekspertyza została oczywiście złożona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

➡️ Pełna treść ekspertyzy prof. Szewczyka:
https://www.stopspalarni.pl/ekspertyza_szewczyk.pdfTo wszystko było możliwe dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu finansowemu. Koszt przygotowania ekspertyzy wyniósł aż 18 tys. zł, co udało się sfinansować dzięki Waszym wpłatom. Dziękujemy i… prosimy o jeszcze, bo z całą pewnością to nie koniec wydatków.

Nie chcesz spędzić reszty życia w cieniu komina? Prosimy, pomóż!

➡️ Przekaż 1%: KRS 0000358161
➡️ Wpłać na Zrzutkę: https://zrzutka.pl/c6gsd6
➡️ Przelej datek na konto Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów
nr 31 1240 6768 1111 0010 3650 2344
(z dopiskiem: na cele statutowe)

Nie możesz pomóc finansowo? Nie szkodzi! Pomagaj zwiększać zasięg protestu. Lajkuj, komentuj, udostępniaj posty.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy wszystkim za wsparcie!!!