Fortum przekonuje, że spalarnie odpadów pochłaniają dwutlenek węgla (!), są neutralne względem klimatu (!), a do tego nie ma dowodów naukowych potwierdzających ich negatywny wpływ na zdrowie i życie mieszkańców (!). To cyniczne manipulacje.

➡️ Firma Fortum nie poddaje się w walce o wrocławską spalarnię odpadów.
➡️ Na łamach nowej strony internetowej kontynuuje agresywny greenwashing.
➡️ W cyklu materiałów będziemy punkt po punkcie obalać te manipulacje.

Słyszeliśmy już o „konsultacjach społecznych”, które niby przeprowadzała firma Fortum, a które nie miały miejsca. Były przekonywania o rzekomych korzyściach ze spalarni śmieci. Wraz z najnowszą stroną www.mocodpadow.pl firma wspięła się jednak na wyżyny manipulacji.

Ilość ordynarnych przekłamań i manipulacji jest jednak tak wielka, że nie da się do nich odnieść w jednym wpisie. Będziemy więc demaskować je punkt po punkcie.Zaczynamy od rzekomego braku wpływu (najnowszych) spalarni na zdrowie i życie mieszkańców. Firma Fortum przekonuje:

W 2019 roku ponownie duże badanie prowadzone przez zespół z Imperial College London i finansowane przez Public Health England i rząd szkocki nie wykazało jednoznacznych powiązań ze skutkami zdrowotnymi.
https://www.imperial.ac.uk/news/191653/major-study-finds-conclusive-links-health/


TYMCZASEM WYNIKI TEGO BADANIA MÓWIĄ KOMPLETNIE CO INNEGO! Potwierdzają podwyższoną częstość występowania wad serca u nowo narodzonych dzieci oraz wad narządów płciowych u noworodków płci męskiej, wśród mieszkańców żyjących w promieniu 10 km od spalarni śmieci w Anglii i Szkocji.


Ryzyko urodzenia dziecka z wadą serca lub wadą narządów płciowych zostało określone w obu przypadkach na poziomie 0,6 na 1000 urodzeń. Inaczej mówiąc średnio co 1666. dziecko rodzi się z wadą, która wymaga operacji serca i/lub prącia/ujścia cewki moczowej. Nakładając te ryzyka na siebie, średnio co 833. dziecko rodzi się z jedną z tych wad.

Co więcej, naukowcy podkreślają, że „potrzebny jest ciągły przegląd dowodów, aby dalej badać powiązania, a także bieżący nadzór nad spalarniami w Wielkiej Brytanii w celu monitorowania wszelkich potencjalnych długoterminowych skutków dla zdrowia publicznego”.

Potwierdzają także, że ludzie mieszkający w pobliżu spalarni mogą być narażeni na zwiększony ruch drogowy i inne zanieczyszczenia.OTOCZKA BADAŃ.

Badania prowadzone były wokół spalarni w Szkocji z Angli w latach 2003-2010. Badano jedynie wpływ cząstek PM10 na zdrowie noworodków. Były przeprowadzone na podstawie opracowanego przez naukowców modelu emisji PM10, a nie rzeczywistych pomiarów. Rzeczywiste negatywne skutki spalarni w całej populacji (nie tylko wśród noworodków) mogą być więc znacznie gorsze.

Naukowcy zresztą podkreślają, że „ich odkrycia są ograniczone przez szereg czynników. Ponadto nie przeprowadzali pomiarów (dla setek tysięcy rozważanych pojedynczych urodzeń) metali lub związków chemicznych, takich jak polichlorowane bifenyle (PCB) i dioksyny.”

W swojej analizie zespół wykorzystał dane dotyczące zdrowia ponad 5000 przypadków wad wrodzonych spośród ponad 200 000 urodzeń, martwych urodzeń i aborcji w Anglii i Szkocji.INNE BADANIA

Fortum przekonuje też, że nie znaleziono badań wskazujących, że nowoczesne spalarnie są czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka.

Tymczasem takie badania potwierdzające wpływ spalarni na zwiększony poziom zachorowań na nowotwory jak najbardziej są i wielokrotnie o nich pisaliśmy.

Najnowsze badania prowadzone we Francji, wokół spalarni w Nicei, potwierdzają, że nawet teoretycznie najnowocześniejsze instalacje w dalszym ciągu są niebezpieczne dla okolicznych mieszkańców. Częściej niż w innych rejonach wykrywano u nich groźne nowotwory: ostrą białaczkę szpikową, mięsaki tkanek miękkich, szpiczaka i raka płuc…

Takich badań jest oczywiście znacznie więcej, szczegółowo omawialiśmy je w poniższym materiale:

➡️ Link do omówienia (linki do źródeł w treści):
https://www.stopspalarni.pl/index.php/2022/01/08/spalarnie-smieci-truja/

Szkodliwy wpływ spalarni odpadów 🏭🔥 na zdrowie i życie mieszkańców potwierdzają nie tylko naukowcy, ale i sądy. W przypadku francuskiego Vaux-le-Pénil, wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni, a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowanie.

➡️ Link do omówienia wyroku (linki do źródeł w treści):
https://www.stopspalarni.pl/index.php/2021/09/17/wyrok-na-francuska-spalarnie/Opracowanie merytoryczne: dr Agnieszka Bronowicka-Szydełko z Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nazwa uczelni została podana w celach weryfikacyjnych).