Złożyliśmy właśnie w Urzędzie Gmina Wisznia Mała wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy Wójt dotrzyma obietnicy?

➡️ Zmiana mpzp jest najszybszą i najskuteczniejszą drogą do zablokowania budowy spalarni.
➡️ W ten sposób niedawno została zablokowana spalarnia śmieci koło Żywca.
➡️ Wójt Jakub Bronowicki obiecał, że gmina przystąpi do zmiany planu w styczniu.
➡️ Złożony dziś wniosek o zmianę planu wyklucza lokalizację uciążliwych przedsięwzięć.
➡️ Zadeklarowaliśmy także bezpłatne przygotowanie materiałów planistycznych przez urbanistę, co pozwoli na zmianę planu bez angażowania środków gminy.
➡️ Wspomóż nasze działania!

Wójt i Radni Gminy Wisznia Mała będą mieli niebawem możliwość naprawienia sytuacji do której doprowadzili 30 listopada 2020 r. Uchwalono wówczas kontrowersyjne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biskupice tj. na styku gmin Wisznia Mała, Wrocław i Długołęka, co stało się m.in. przedmiotem skargi Gminy Długołęka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (aktualnie w trakcie rozpoznawania przez WSA).

Zmiana tego planu otworzyła firmie Fortum drogę do procedowania spalarni śmieci. Instalacji szkodliwej środowiskowo i nie wpisującej się w cele gospodarowania odpadami ustalone przez Unię Europejską. Społeczność lokalna nie była świadoma zmian mpzp. Co typowe dla różnych uciążliwych pomysłów, przygotowania do budowy spalarni toczyły się po cichu.

Pod wpływem protestów społecznych, stanowisk naukowców i apeli, Wójt Gminy Wisznia Mała zobowiązał się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Takie obietnice padły na spotkaniu w dniu 11 czerwca 2021 r. oraz na spotkaniu, a następnie sesji Rady Gminy Wisznia Mała w dniu 13 grudnia 2021 r.

Przystąpienie do zmiany mpzp miałoby nastąpić podczas najbliższej sesji Rada Gminy Wisznia Mała która odbędzie się 26 stycznia 2022 r. Wierzymy, że Wójt i Rada Gminy staną na wysokości zadania i nie tylko faktycznie przystąpią do zmiany miejscowego planu, ale przeprowadzą całą procedurę możliwie szybko.

Żeby wzmocnić potrzebę pilnej zmiany mpzp, Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów, w imieniu protestującej społeczności, złożyło formalny wniosek o zmianę mpzp dołączając gotowy projekt uchwały, uzasadnienie i niezbędne załączniki graficzne, a także listę z podpisami mieszkańców.

Zadeklarowaliśmy także, że materiały planistyczne w tej sprawie zostaną przygotowane dla gminy nieodpłatnie przez doświadczonego planistę, posiadającego stosowne uprawnienia i doświadczenie. Dzięki temu opracowanie nowego mpzp nie wiązałoby się z żadnymi kosztami dla Gminy Wisznia Mała.

Wkrótce okaże się, czy Wójt Jakub Bronowicki dotrzyma złożonych obietnic. Zielone światło dla zmian już jest – co pokazuje ekosłupek pomiarowy przed Urzędem Gminy (ostatnie zdjęcie)

➡️ Link do złożonego wniosku:
https://www.stopspalarni.pl/wniosek_mpzp.zip

➡️ Kontrowersyjne głosowanie 30.11.2021:
https://www.stopspalarni.pl/index.php/2021/12/14/kontrowersyjne-glosowania-w-wiszni-malej/

➡️ Jak to było z tą spalarnią:
https://www.stopspalarni.pl/index.php/2021/12/12/jak-to-bylo-z-ta-spalarnia/