Przypomnijmy sobie ciąg zdarzeń, który doprowadził do tej sytuacji… Jutro radni Gminy Wisznia Mała mają szansę definitywnie usunąć widmo spalarni. Czy to uczynią?

📆 2016-2017 Fortum planuje budowę spalarni śmieci we Wrocławiu, która została wtedy skutecznie oprotestowana.
📆 13.04.2017 Rafał Dutkiewicz, ówczesny prezydent Wrocławia, oświadcza, że „nigdy nie wyrażał i nie wyrazi zgody na powstanie spalarni śmieci we Wrocławiu”, a „w planach miejskich nie było i nie ma budowy takich instalacji”.
📆 11.01.2018 Wrocław uchwala Strategię Gospodarki odpadami z zapisem o nie lokalizowaniu spalarni odpadów na terenie miasta.
📆 19.02.2018 pozytywna Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego na budowę drogi dojazdowej na terenie Gminy Długołęka do działki w Wiszni Małej.
📆 19.02.2019 W-Park sp. z o.o. (właściciel działki) składa do Gminy Wisznia Mała wniosek o zmiany w MPZP co umożliwiło m.in. zaplanowanie na tym terenie 80-metrowego komina (czy już wiedziano po co?)
📆 27.02.2019 ‼️ 8 dni później, rozpoczęcie w Gminie Wisznia Mała procedury zmiany MPZP dla tego terenu na wniosek W-Park, właściciela działki.
📆 02.04.2019 założenie strony www.halawroclaw.pl obrazującej teoretycznie planowany park logistyczny spółki W-Park na działce (czy to nie było mydlenie oczu? https://www.facebook.com/gminniaktywisci/posts/495672745115234)
📆 10.09.2020 wizyta studyjna delegacji z Dolnego Śląska, w tym Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński w spalarni w Szczecinie, zorganizowana przez Fortum.
📆 17.01.2020 umowa warunkowa nabycia przedmiotowej działki z zaliczką między W-Park, a Fortum.
📆 08.05.2020 wpis na portalu Investmap.pl, że w II połowie 2020 ma ruszyć kompleks magazynowy firmy W-Park na tej działce (Park Logistyczny Wrocław Psie Pole).
📆 20.05.2020 ponowna (negatywna) opinia Gminy Długołęka i uwagi do proponowanych zmian MPZP w Gminie Wisznia Mała.
📆 30.11.2020 ‼️ uchwalenie fatalnych zapisów poprzez zmianę MPZP w Gminie Wisznia Mała (przedziwne okoliczności: https://esesja.tv/transmisja/10947/sesja-rady-w-dniu-30-listopada-2020.htm – od 3 godziny 9 minuty).
📆 07.05.2021 ‼️ wniosek Fortum do Gminy Wisznia Mała o wydanie decyzji środowiskowej na budowę spalarni.
📆 11.05.2021 porozumienie Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójta Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki i Fortum o informowaniu społeczeństwa (czy aby nie za późno???).
📆 12.05.2021 doniesienia w mediach o planowanej budowie spalarni przez Fortum.
📆 14.05.2021 pierwsze pismo ze sprzeciwem do Prezydenta Wrocławia i rozpoczęcie fali protestów, które trwają do dzisiaj.
📆 17.06.2021 wspólne oświadczenie Prezydenta Wrocławia oraz Wójtów Długołęki i Wiszni Małej sprzeciwiające się budowie spalarni i wzywające Fortum do wycofania się z planów jej budowy.
📆 18.06.2021 uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie sprzeciwu wobec planów budowy spalarni.
📆 30.06.2021 uchwała Rady Gminy Wisznia Mała w sprawie sprzeciwu wobec budowy przez Fortum spalarni.
📆 19.07.2021 uchwała Rady Gminy Długołęka – apel o rezygnację z planów spalarni.
📆 08.11.2021 skarga Gminy Długołęka na uchwalony 30.11.2020 MPZP w Gminie Wisznia Mała.
📆 10.12.2021 Wójt Gminy Wisznia Mała odmawia wydania decyzji środowiskowej dla planowanej przez Fortum spalarni.
📆 10.12.2021 projekt uchwały, na nadzwyczajną sesję Rady Gminy, odrzucającej skargę Gminy Długołęka.
📆 13.12.2021 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wisznia Mała dotycząca skargi Gminy Długołęka na zmianę MPZP z 30.11.2020 r.Co mogą zrobić Wójt i Radni Gminy Wisznia Mała żeby definitywnie usunąć widmo spalarni (i innych uciążliwych instalacji w tym miejscu)?

➡️ Żeby definitywnie zablokować budowę spalarni należy przywrócić poprzednie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
➡️ Byłoby to spójne z uchwałą Rady Gmina Wisznia Mała z dnia 30 czerwca 2021 r., w sprawie sprzeciwu wobec budowy przez Fortum elektrociepłowni na terenie gminy Wisznia Mała.
➡️ Można do tego łatwo doprowadzić uznając skargę Gmina Długołęka na mpzp i dokonując uchylenia mpzp na drodze tzw. samokontroli, przewidzianej w przepisach o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
➡️ Niestety wygląda na to, że Gmina Wisznia Mała nie zamierza skargi Gminy Długołęka uwzględnić…

Nadchodzi chwila próby. Były deklaracje, czekamy na CZYNY. Czy Radni uchylą uchwałę w ramach samokontroli i przychylą się do skargi, czy ją odrzucą i nie zmienią mpzp. Przekonamy się w poniedziałek… 🙄

(cóż to za chichot losu, że padło na rocznicę stanu wojennego)