Do skarżących dołączyły nawet Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Agencja Mienia Wojskowego. Skargi te są niezbędne, aby uchylić niekorzystny wyrok WSA, który cały czas pozostaje w obiegu prawnym.

  • Pomimo zapowiedzi rezygnacji Fortum z budowy spalarni niekorzystny dla nas wyrok WSA stanowi realne zagrożenie,
  • Skargi kasacyjne do NSA są niezbędne aby doprowadzić do uchylenia wyroku WSA,
  • Oprócz strony społecznej skargi złożyły też Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Agencja Mienia Wojskowego,
  • Wyroku nie zaskarżył Wójt Gminy Długołęka, choć był o to proszony.

Przypomnijmy, że 18 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do skargi Fortum na odmowę wydania decyzji środowiskowej dla spalarni przez Wójta Gminy Wisznia Mała i podtrzymujące tę odmowę orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławcze.

Pomimo zapowiedzi Fortum o rezygnacji z budowy spalarni nie możemy pozwolić aby ten niekorzystny wyrok pozostawał w obiegu prawnym. Szczególnie, że uzasadnienie WSA było kuriozalne. Dlatego niezbędne było wniesienie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

W imieniu strony społecznej skargi wniosły Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Stowarzyszenie EKO-UNIA, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja”. Szczególna mocne jest bardzo drobiazgowo uargumentowana skarga Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów, przygotowana przez mec. Marcina Gruszko, który wykonał w tej sprawie – bez cienia przesady – tytaniczną pracę.

Równie mocna jest też skarga Stowarzyszenia „Integracja”, które na pewnym etapie postępowania zostało wykreślone z listy stron, co było nieuzasadnione i powinno skutkować orzeczeniem przez NSA nieważności postępowania.

Bardzo nas cieszy także skarga Samorządowego Kolegium Odwoławczego, bo zaangażowanie SKO w dalszy ciąg postępowania dowodzi olbrzymiego przekonania o słuszności wydanego orzeczenia. Mec Marcin Bator w skardze kasacyjnej SKO zwraca uwagę na niekonsekwencję WSA (i to tego samego składu sędziowskiego) w tej sprawie, przytacza wcześniejsze orzeczenie, gdzie wydano odwrotny wyrok (!). To bardzo mocny argument.

Nie sposób pominąć też skargi kasacyjnej Agencji Mienia Wojskowego, której tereny – ważne dla obronności kraju – sąsiadują z działką na której Fortum forsowało budowę spalarni.

Niestety pomimo wystosowanych oficjalnych próśb, a nawet osobistej wizyty przedstawicieli Rada Osiedla Pawłowice, Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński nie złożył skargi kasacyjnej. Podczas kilkukrotnych kontaktów wynajdywane były coraz to inne powody żeby tego nie robić…

Formalnych działań w związku z wyrokiem WSA, pomimo zapowiedzi, nie podjął też Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki.

Niezależnie od wątku sądowego, cały czas pozostaje jeszcze kwestia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza w tym miejscu uciążliwy przemysł i instalacje z 80-metrowym kominem. Niestety, pomimo złożonych publicznie obietnic, Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki nie doprowadził dotąd do przystąpienia do zmiany tego planu.

Skarga kasacyjna SKO: www.stopspalarni.pl/skarga_sko.pdf

Zdjęcie: Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 pl)