„Efektem braku polityki zgodnej z GOZ jest obecnie propozycja budowy 55 spalarni odpadów, z czego 39 z nich ma być dofinansowanych z środków. Sumaryczna wydajność tych zakładów wyniosłaby ponad 6,9 mln ton – wskazuje parta Razem.” – donosi Portal Samorządowy.

„Razem proponuje wprowadzenie moratorium na budowę spalarni odpadów. Partia domaga się także opracowania planu i zrealizowanie budowy sieci biogazowni. Zdaniem Razem – dobitnym zaprzeczeniem GOZ jest „bezpodstawnie rozbudowany program wsparcia budowy spalarni odpadów.”, czytamy w artykule.

Obłęd jaki szykuje nam Narodowy Fundusz Ochrony (sic!) Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mieści się w głowie dla każdego, kto potrafi obsługiwać kalkulator. Bo mamy mieć dwukrotnie więcej spalarni niż możemy spalić śmieci. To obłęd i niegospodarność, a finansowe skutki tej nonszalancji będziemy ponosić wszyscy.

Właśnie dlatego w połowie sierpnia łożyliśmy zawiadomienia w sprawie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do Prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Powodem jest oczywiście obłędne parcie Funduszu do budowy kolejnych spalarni śmieci.

Cieszymy się, że są w Polsce partie, które nie umywają rąk od tego problemu tylko jasno komunikują swoje stanowisko. Mamy szansę ocenić to niedługo przy urnach. Oprócz Razem (lista Nowa Lewica), jasno przeciwko spalarniom wypowiada się także Polska 2050 (lista Trzecia Droga) oraz Zieloni (lista Koalicja Obywatelska).

➡️ Więcej o moratorium:
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/chca-wprowadzenia-moratorium-na-budowe-spalarni-odpadow,492529.html