Rada Osiedla Pawłowice sprzeciwia się próbie zastraszania mieszkańców Wrocławia przez Fortum. To reakcja na pismo Fortum, które miało zamknąć nam usta.

W uchwale czytamy, że „Rada Osiedla Pawłowice wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec pisma spółki Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2022 r. podpisanego przez radcę prawnego spółki.”

Pismo to stanowi zdaniem Rady „próbę wywarcia presji i zamknięcia ust lokalnej społeczności od miesięcy protestującej przeciwko projektowi toksycznej spalarni u granic Wrocławia.” i odbierane jest jako próba „wywołania strachu przed odpowiedzialnością prawną u osób krytykujących nieetyczne zachowania spółki wobec mieszkańców Wrocławia.”

Rada Osiedla Pawłowice żąda „zaniechania przez spółkę Fortum prób ograniczania wolności słowa.”

W pełni podpisujemy się pod tą uchwałą. Wburzenie powoduje fakt, że użycie logo w komentarzu przeszkadza, a pośrednie finansowanie rosyjskiej machiny wojennej już nie. Oto moralność według Fortum Polska. Nie damy się zastraszyć.

➡️ Więcej o piśmie:
https://www.stopspalarni.pl/index.php/2022/04/15/fortum-kontratakuje/

➡️ Więcej o biznesie Fortum w rosji:
https://www.stopspalarni.pl/index.php/2022/04/08/550/

➡️ Uchwała Rady Osiedla Pawłowice:
https://www.stopspalarni.pl/uchwala_fortum.pdf