Lamenty piromanów i wspierających je mediów niezmiennie nas bawią. Tym razem portal Wysokie Napięcie i Fortum w artykule „Czy powstaną spalarnie odpadów za 10 mld zł?” pisze tak:

„Spalarnie to również inwestycje mające bardzo zaciekłych przeciwników, którzy są w stanie wyczerpywać wszystkie możliwe procedury odwoławcze, aby zablokować budowę – ich zdaniem – instalacji bardzo szkodliwych dla środowiska. W efekcie większość inwestorów musi zazwyczaj przejść administracyjną „ścieżkę zdrowia”, aby uzyskać wszystkie potrzebne decyzje i pozwolenia poprzedzające rozpoczęcie prac budowlanych.

Nie wszystkim się to udaje, a za wygraną dają nawet duże grupy energetyczne. Przykładem jest Fortum, które po wielu latach starań w marcu ogłosiło, że rezygnuje z planów budowy elektrociepłowni, która miała zagospodarowywać odpady z aglomeracji wrocławskiej. Przedsięwzięcie to było konsekwentnie torpedowane przez organizacje skupiające przeciwników spalarni.

W styczniu 2024 r. Fortum uzyskało korzystną decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale perspektywa uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej nadal pozostawała odległa.

– Nadal uważamy, że Wrocław i okoliczne gminy potrzebują inwestycji w odzysk energii z odpadów nienadających się do recyklingu. Wrocław jest w tej chwili jedynym w Polsce tak dużym miastem, które nie posiada elektrociepłowni zasilanej paliwami alternatywnymi w swojej okolicy. Powoduje to, że koszty gospodarki odpadami w rejonie wrocławskim są bardzo wysokie – komentował Piotr Górnik, prezes Fortum w Polsce.

Jednak samo Fortum zapowiada, że inwestować we Wrocławiu lub jego okolicach już nie planuje.”

Koniec cytatu. Redakcji portalu przypominamy, że spalarnie są szkodliwe nie tylko „naszym zdaniem”, ale mówi o tym wprost Unia Europejska:

  • Już w preambule (pkt. 2) Dyrektywy UE 2018/850 wskazuje się, że stosując hierarchię postępowania z odpadami nie należy zastępować składowania odpadów ich spalaniem: „państwa członkowskie powinny (…) w większym stopniu przejść na zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie, przygotowanie do ponownego użycia i recykling oraz zapobiega[nie] zastępowaniu składowania odpadów ich spalaniem”
  • W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (tzw. Taksonomii), stwierdza się jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym (art. 17).
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2021 r. 2020/2077(INI) w sprawie nowego planu działania dotyczącego Gospodarki o Obiegu Zamkniętym mówi wyraźnie o ograniczaniu spalania odpadów i nie zwiększaniu wydajności spalarni (art. 104).