W kończącym się tygodniu złożyliśmy 1400 podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą w sprawie wykreślenia z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami planowanych instalacji do termicznego przetwarzania odpadów w Wiszni Małej i Wrocławiu.

Inicjatywę opisuje Gazeta Wrocławska, zachęcamy do lektury:
https://gazetawroclawska.pl/stop-wroclawskiej-spalarni-blisko-1400-podpisow-przeciwko-zakladowi-przetwarzania-odpadow/ar/c1-18387837