Dziś w Urzędzie Gminy Wisznia Mała złożyliśmy ponowny wniosek społeczny w sprawie zmiany miejscowego planu dla obrębu Biskupice, gdzie Fortum forsuje budowę spalarni.

Stoimy na stanowisku, że forsowana przez Fortum spalarnia jest niezgodna z zapisami tego planu. Niemniej jednak zapisy planu są niekorzystne dla okolicznych mieszkańców, a sposób jego uchwalania urągał zasadom transparentnego procedowania.

„Wierzymy, że nasz wniosek nie zostanie zignorowany” – mówiła dr Ewa Rozkosz z Komitetu społecznego STOP wrocławskiej spalarni. „Na pewno na tym nie poprzestaniemy” – zapowiedział Leszek Kędzior.

Wniosek w imieniu protestujących mieszkańców złożyło Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów, które jest jedną z formalnych stron postępowania.