Liczymy, że wyrok WSA będzie dla nas pomyślny. Z pewnością nie zamknie on jednak sprawy, gdyż ta trafi pewnie jeszcze do NSA.

Niestety dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wydał wyroku w sprawie skargi Fortum Power and Heat na odmowę wydania tzw. decyzji środowiskowej dla forsowanej przez tę korporację spalarni śmieci przy granicy Wrocławia, gmin Wisznia Mała i Długołęka.

Strona skarżąca podsumowała swoją argumentację, która w wielkim skrócie sprowadza się do przekonywania, że pomimo wydanych decyzji administracyjnych spalarnia jest – według skarżącej – zgodna z miejscowym planem. Strona społeczna podsumowywała składane w toku postępowania wnioski dowodowe i ekspertyzy, które dowodzą, że jest wprost przeciwnie.

Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni reprezentowała trójka wybitnych prawników: mec. Marcin Gruszko w imieniu Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów, mec. Magdalena Bar w imieniu Stowarzyszenia EKO-UNIA i mec Krzysztof Drewniak w imieniu Towarzystwo na rzecz Ziemi.

W obliczu wygłoszonych mów podsumowujących obu stron, skład sędziowski postanowił o odroczeniu wydania wyroku do 18 stycznia o godz. 11:30 w sali A budynku WSA we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 78-79.

Jaki będzie wyrok? Mamy nadzieję, że pomyślny dla nas. Stoimy na stanowisku, że wydane dwukrotnie negatywne dla Fortum decyzje oraz przedstawione przez reprezentujące nas organizacje wnioski dowodowe (w tym m.in. ekspertyza prof. Szewczyka, ogólnopolskiego autorytetu w zakresie prawa administracyjnego) przekonają skład sędziowski do naszych racji.

Bez względu jednak jaki nie będzie wyrok, sprawa na pewno nie zakończy się na tym etapie. Z całą pewnością nawet przy negatywnym wyroku dla Fortum, korporacja skieruje sprawę do NSA. A jeżeli wyrok byłby niekorzystny dla nas to my skierujemy do NSA skargę kasacyjną.

Serdecznie dziękujemy tak licznie przybyłym mieszkańcom i przedstawicielom organizacji z wszystkich trzech gmin (oprócz wyżej wymiennych m.in. GminniAktywiści, Malin z Natury Zielony, Stowarzyszenie Ligota Piękna, Zielony Mirków, RAZEM dla mieszkańców Wiszni Małej, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja”).

Na razie prosimy o trzymanie kciuków za pozytywny dla nas wyrok 18 stycznia.