„Polski system przetwarzania odpadów komunalnych jest jednym z najgorszych w Europie i winę za to ponosi rząd. Problem jest systemowy i potrzebne są pilne zmiany w prawie, takie jak rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) i opakowania zwrotne. Zmiany te są zapowiadane już od wielu lat i mimo to nic się w tej sprawie nie robi. (…) oczekujemy, że Minister Środowiska zajmie się pilnie nową ustawą w tym zakresie.

Tymczasem to, na czym skupia się Ministerstwo Klimatu i Środowiska, to przede wszystkim umożliwienie spalania większej ilości odpadów. To nie tędy droga! Najpierw powinny być wdrożone rozwiązania minimalizujące wytwarzanie odpadów, potem recykling, a dopiero na samym końcu spalanie z odzyskiem energii.”

Powyższy cytat to wypowiedź Anity Sowińskiej, nowo powołanej Wiceministry Klimatu i Środowiska. Wypowiedź co prawda z 30 grudnia 2020 r., ale od tego czasu sytuacja o której jest mowa uległa tylko pogorszeniu.