Dziś wspólnie z naszymi przyjaciółmi z gminy Wisznia Mała uczestniczyliśmy w akcji sadzenia drzew wzdłuż trasy S5, koło Krzyżanowic i Psar.

Akcja przeprowadzona została z inicjatywy Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja” w uzgodnieniu z GDDKiA. Uczestniczyli w niej mieszkańcy i członkowie lokalnych stowarzyszeń i organizacji m.in. Stowarzyszenia Malin z natury zielony, Stowarzyszenie Ligota Piękna, Nasze Pawłowice i Ramiszów, GminniAktywiści.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Jerzego Drozda i Aleksandry Marciniak. Troska o jakość życia i środowisko łączy nas na najróżniejszych poziomach.