Gmina Długołęka zaskarżyła do NSA bulwersujące postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z lipca, o odrzuceniu skargi na miejscowy plan zagospodarowania BEZ nawet rozpoznania merytorycznego. Sprawa znów się przeciąga, ale czas gra na naszą korzyść!

Przypomnijmy, że plan ten został uchwalony w skandalicznych okolicznościach i dopuszcza budowę ogromnej, oddziałującej na środowisko instalacji z 80-metrowym kominem i 45-metrową zabudową. W następstwie olbrzymich protestów społecznych Gmina Długołęka, jako posiadacz gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie, zaskarżyła ten plan – a stało się to jeszcze w 2021 r. Następnie indywidualne i grupowe skargi składali mieszkańcy wszystkich trzech gmin – Wiszni Małej, Długołęki i Wrocławia. To jednak skarga gminy, jako samorządu, miała najmocniejsze podstawy.

Niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił w lipcu odrzucić skargę gminy Długołęka na miejscowy plan z uwagi na „brak wykazania interesu prawnego w rozumieniu Art. 101. 1 ustawy o samorządzie gminnym”. Tym samym Sąd w ogóle nie przystąpił do kontroli zaskarżonego aktu prawnego. Sąd w naszej ocenie dokonał bardzo zawężającej interpretacji przepisów.

Podkreślmy, że tak czy inaczej spalarnia śmieci jest z tym planem sprzeczna – wynika to wprost z zapisów planu. Nie wyklucza on jednak powstania podobnej wielkiej i toksycznej instalacji innej gałęzi przemysłu niosącej podobne zagrożenia dla środowiska i mieszkańców.

Dlatego tak ważna jest odwołanie Gminy Długołęka do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto brak ostatecznego rozstrzygnięcia skargi na miejscowy plan spowodowało zawieszenie równolegle toczącej się sprawy skargi Fortum, co przeciąga sprawę spalarni o przynajmniej kilka miesięcy:
https://www.facebook.com/stopspalarni.wro/posts/pfbid02TjgG2BRqcnW5efKMkxhyNFb3fje4vc7YsH2E6w6Djy71aLkPaAEmUiRMoUZ7tJLYl

…a czas gra na naszą korzyść 😉

Dziękujemy zespołowi prawnemu Gminy Długołęka za przygotowanie obszernej i – w naszej ocenie – mocnej skargi do NSA.