Mamy dość umywania rąk przez sądy! Złożyliśmy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka! Skarga dotyczy odrzucania przez polskie sądy administracyjne skarg na miejscowy plan BEZ ROZPOZNANIA merytorycznego. Z kuriozalnych uzasadnień wynika, że w zasadzie skarżyć plan może wyłącznie właściciel działki, którego plan dotyczy…

Złożona skarga dotyczy oczywiście miejscowego planu w tzw. obrębie Biskupice, gdzie Fortum cały czas forsuje budowę spalarni śmieci. Spalania jest niezgodna z zapisami tego planu, co potwierdziło Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Niemniej jednak zapisy planu są niekorzystne dla okolicznych mieszkańców, a sposób jego uchwalania urągał zasadom transparentnego procedowania.

Skargi na plan składali grupowo i indywidualnie mieszkańcy wszystkich trzech gmin – Wiszni Małej, Długołęki i Wrocławia. Skargę złożyła też Gmina Długołęka. Wszystkie te skargi zostały przez sądy administracyjne odrzucone. Jednak BEZ ROZPOZNANIA merytorycznego.

Sądy umywają ręce, a wszystko rozbija się o swego rodzaju „rafę formalną”. Sądy nie chcą merytorycznie rozpoznać skarg uzasadniając odmowy brakiem wykazania tzw. interesu prawnego. Są to uzasadnienia kuriozalne, z których wynika, że w zasadzie to skarżyć plan może wyłącznie właściciel działki którego plan dotyczy.

I tu wychodzi patologiczny sposób uchwalania planu przez Wójta Gminy Wisznia Mała, który jego zasięgiem w obrębie Biskupice objął teren należący wyłącznie do jednego podmiotu. Sam plan był zaś przygotowywany na wniosek tegoż podmiotu – trudno więc aby wnioskodawca sam go zaskarżał. Sądy odmawiają skarżenia planu okolicznym mieszkańcom, a nawet gminie Długołęka, której działki sąsiadują z tym terenem (ta sprawa jest jeszcze w toku).

W efekcie rzeczywiste problemy są odrzucane, a sądy łapiąc się dyskusyjnej interpretacji prawnej umywają ręce i w ogóle nie rozpoznają merytorycznie składanych skarg.

Właśnie dlatego skierowaliśmy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Skarga dotyczy najważniejszej skargi zbiorowej złożonej przez Jerzego Drozda ze Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja” w imieniu mieszkańców gminy Wisznia Mała.

O dalszych losach skargi będziemy informować. Nie poddamy się!

Europejski Trybunał Praw Człowieka to sąd konwencyjny powołany na mocy Europejskiej konwencji praw człowieka. Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Konwencji rozpatrując skargi obywateli 46 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję.