Czytamy w nim m.in. „Dobitnym zaprzeczeniem GOZ jest bezpodstawnie rozbudowany program wsparcia budowy spalarni odpadów, forsowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz nadzorowany przez niego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O niewłaściwych proporcjach priorytetów świadczy fakt, że Fundusz zamierza przeznaczyć 6 mld zł na dofinansowanie budowy spalarni odpadów, gdy na budowę bardziej potrzebnych biogazowni zaledwie 1,5 mld zł (…)”

Razem zwraca uwagę, że „efektem braku polityki zgodnej z GOZ jest obecnie propozycja budowy 55 spalarni odpadów, z czego 39 z nich ma być dofinansowanych z środków będących w dyspozycji rządu. Jeśli zrealizowano by wszystkie te projekty, to wraz z instalacjami będącymi w budowie i istniejącymi spalarniami oraz cementowniami spalającymi odpady pochodzące ze strumienia komunalnego, sumaryczna wydajność tych zakładów wyniosłaby ponad 6,9 mln ton. Wydajność ta w relacji do wytwarzanej ilości odpadów komunalnych przekracza 50 proc. i wykracza poza dopuszczalny 30 proc. limit spalanych odpadów – wynikający wprost z przepisów dotyczących obligatoryjnych poziomów ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.”

Partia ostrzega, że czekają nas dotkliwe kary finansowe dla gmin już za rok 2023 r., którymi finalnie zostaną obciążeni zwykli obywatele w związku z nieosiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu. Przypomina o szkodach środowiskowych i klimatycznych jakie powodują spalarnie.

Pełna treść stanowiska:
https://partiarazem.pl/stanowiska/2023/07/11/stanowisko-razem-ws-spalarni-odpadow-w-systemie-gospodarki-odpadami-komunalnymi

To kolejna partia, która tak jednoznacznie wypowiada się przeciwko spalarniom. Przypomnijmy, że w podobnym duchu stanowiska zajęli Zieloni czy ruch Polska 2050.