Już w czwartek 29 czerwca odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na miejscowy plan. A 18 lipca na wokandzie stanie skarga Fortum na odmowę wydania decyzji środowiskowej. Wyroki w tych sprawach są kluczowe dla ostatecznego zablokowania spalarni i innych szkodliwych instalacji, bo wszystko nadal jest otwarte. Zachęcamy do przybycia do sądu, ale BEZ TRANSPARENTÓW, BEZ MANIFESTACJI. 

Przypomnijmy, że uchwalony w skandalicznych okolicznościach miejscowy plan dopuszcza, w obecnym brzmieniu, powstanie ogromnej, dominującej nad całym krajobrazem, uciążliwej dla środowiska instalacji przemysłowej zaopatrzonej w 80-metrowy komin. Spalarnia jest z tym planem sprzeczna, nie wyklucza to jednak powstania podobnej wielkiej i toksycznej instalacji innej gałęzi przemysłu niosącej podobne zagrożenia dla środowiska i mieszkańców.

Pod wpływem olbrzymich protestów społecznych w imieniu gminy Długołęka skargę na plan złożył do WSA Wójt Gminy Długołęka, a stało się to jeszcze w 2021 roku. Skarga ta została w bulwersujących okolicznościach odrzucona przez Radę Gminy Wisznia Mała. Radni nie do końca wiedzieli nad czym głosowali. Czy nad przekazaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy nad odrzuceniem skargi.

W czwartek spodziewamy się wyroku właśnie w tej sprawie. Posiedzenie WSA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Biskupice oraz Rogoż – MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM odbędzie 29 czerwca o 12:40 w sali A budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 50-126 Wrocław ul. Św. Mikołaja 78-79.

Zachęcamy do przybycia, ale GORĄCO PROSIMY o nie zabieranie ze sobą żadnych transparentów, flag, a nawet NIE ZAKŁADANIE koszulek. Jakiekolwiek manifestacje mogą zostać odebrane jako naruszenie powagi sądu. Uczulamy, że nie jest to sąd cywilny, a administracyjny, w związku z czym może się okazać, że nie wszyscy chętni wysłuchaniem wyroku zmieszczą się do sali.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 18 lipca o godz. 12:00 w sali C.. Tym razem będzie dotyczyć skargi Fortum na odmowę wydania decyzji środowiskowej, co formalnie blokuje budowę spalarni, choć nie przesądza sprawy.