Rosyjski oddział Fortum odpowiadał w 2022 r. za aż 67% całego ciepła (!) oraz 33% energii elektrycznej sprzedanej przez całą grupę Fortum – wynika z raportu finansowego korporacji za ub.r.. Pomimo rosyjskiej agresji na Ukrainę udział ten wręcz wzrósł, a nie zmalał. Fortum nadal nie wycofało się z Rosji i pośrednio wspiera wojnę. Tymczasem Finlandia, większościowy udziałowiec Fortum, właśnie wkroczyła do NATO…

Korporacja Fortum posiada obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej 7 własnych elektrociepłowni o łącznej mocy wytwórczej 4,7 GW energii elektrycznej i 7,6 GW energii cieplnej. Ponadto wspólnie z Gazpromem, Fortum kontroluje kolejne 52 elektrociepłownie, w ramach największej rosyjskiej spółki energetycznej ТГК-1, w której posiada blisko 30% udziałów. Nagrodzony przez Putina Александр Чуваев, szef rosyjskiego Fortum był nawet do niedawna wiceprezesem całej korporacji Fortum Oyi.

Zgodnie z opublikowanym niedawno raportem finansowym za 2022 r., dywizja rosyjska Fortum odpowiada za sprzedaż 15,6 TWh energii cieplnej, co stanowi ponad 67% całego ciepła (!) sprzedanego przez grupę Fortum we wszystkich krajach oraz za sprzedaż 32 TWh energii elektrycznej, co stanowi 33% energii elektrycznej sprzedanej przez całą grupę Fortum.

Pomimo rosyjskiej agresji na Ukrainę, proporcje te nie zmalały, a wręcz wzrosły – w 2021 r. wynosiły odpowiednio 63% i 31%.

Dywizja rosyjska odpowiada przy tym za aż 411 mln EUR zysku EBITDA korporacji Fortum w 2022 r., co stanowi blisko 17% skonsolidowanego zysku EBITDA całej grupy. Pomimo rosyjskiej agresji na Ukrainę zysk ten wzrósł o 7 mln EUR r/r.

Wczoraj Finlandia wstąpiła do NATO. Tę informację powitaliśmy z radością, bo życzymy Finlandii jak najlepiej. Jednak czy działalność kontrolowanej przez to państwo korporacji nie stoi w sprzeczności z przystąpieniem do wspólnoty północnoatlantyckiej?

Tymczasem odwiedzający stronę fortum.ru nadal witani są pochwalnym komunikatem, że rosyjskie Fortum po raz kolejny zostało najbardziej efektywną spółką wytwórczą w Rosji…