Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie potwierdza, że spalarnie odpadów powodują wzrost zanieczyszczenia powietrza.

Wielokrotnie słyszeliśmy, m.in. od przedstawicieli korporacji Fortum i innych firm spalarnianych, że spalarnie śmieci jakoby „poprawiają jakość powietrza” (sic!), które wychodzi czystsze z komina niż jest wokół spalarni. Te oczywiste bzdury nie miały poparcia nawet w przedkładanych przez spalarnie dokumentach, gdzie firmy same przyznawały, że będą truły setkami ton emisji szkodliwych związków.

I tu nieoczekiwanie przychodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, który opiniował Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2023-2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. I cóż czytamy w tej opinii?

„Proces spalania odpadów jest źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza (każdokrotnie – nie jest znany proces „bezemisyjny”), a projektowanie spalarni w mieście powszechnie znanym jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych, zdominowanym przez zanieczyszczenia pyłowe, spowoduje dodatkowe zwiększenie emisji zanieczyszczeń, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na imisję czyli ilość (wzrost) poszczególnych zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych w powietrzu.”

WIOŚ w Krakowie przytacza przy tym bardzo wysokie stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 jakie notowane są w Nowym Sączu i mówi wprost „lokalizacja ze względu na aspekt środowiskowy nie jest odpowiednia”.

Cała treść:
www.stopspalarni.pl/wios-opinia.pdf

Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia we Wrocławiu, który również zmaga się z wysokimi przekroczeniami dopuszczalnych norm szkodliwych pyłów. Od samego początku twierdzimy, że budowanie kolejnych spalarni, kolejnych kominów (nie tylko w tym miejscu, ale w ogóle), w sytuacji tak wysokiego skażenia powietrza jakie mamy w Polsce to absurdalny pomysł.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że tak druzgocącą dla spalarni opinię wydał WIOŚ w Krakowie. Mieście, które często przywoływane jest przez spalarniarzy za wzór ze względu na istniejącą tam spalarnię, opisywaną przez wszystkie „achy i ochy”. No cóż…

Naszym przyjaciołom ze STOP Spalarni w Nowym Sączu gratulujemy, oby Wasza bitwa była wygrana! (i pozostałych grup też 😉