Milionowe przekręty na śmieciach? Prokuratura stawia ciężkie zarzuty. Zatrzymani promowali budowę spalarni śmieci w Polsce.

„Szef Pracodawców RP, były wiceminister skarbu Rafał Baniak usłyszał w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz powoływania się na wpływy. Zarzuty związane są z ustawianiem kontraktów z warszawskim Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania wartych 600 mln zł w zamian za łapówkę w wysokości 4 mln 990 tys. zł.” – donosi PAP.

Zarzuty postawione przez Prokuraturę Krajową są bardzo poważne i wiążą się bezpośrednio z gospodarką odpadami. Przypomnijmy, że Rafał Baniak jest jednym z orędowników budowy kolejnych spalarni śmieci w Polsce. W ub.r. Pracodawcy RP powołali nawet tzw. „zespół roboczy ds. dekarbonizacji (sic!) ciepłownictwa”, który wspólnie m.in. z Fortum lobbował za kolejnymi spalarniami. Pracodawcy RP odcinają się od tego zatrzymania jako niezwiązanego z organizacją.

Smaczku całej sprawie dodaje jeszcze drugi zatrzymany – Artur P., prezes FBSerwis, podmiotu odpowiedzialnego za plany budowy spalarni w uzdrowiskowym Inowrocławiu. Tu również zarzuty prokuratury nie są jednak związane z budową spalarni.

Zatrzymanym grozi 10 lat więzienia.

➡️ Komunikat prasowy Prokuratury Krajowej:

„Na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach 1 lutego 2023 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w śledztwie dotyczącym korupcji. Wśród zatrzymanych jest Rafał B. pełniący w latach 2011 – 2015 funkcję podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Kolejni zatrzymani to Artur P. Wojciech S. oraz Waldemar K. W trakcie czynności przeprowadzono przeszukania pomieszczeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Rafałowi B., Arturowi P. oraz Wojciechowi S. zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 § 3 kk, polecenia określonym osobom wystawiania stwierdzających nieprawdę faktur VAT w łącznej wysokości prawie 7 milionów złotych kwalifikowane z art. 271a § 1 i 2 kk, popełnienie przestępstw karnoskarbowych oraz prania pieniędzy w łącznej wysokości prawie 4 milionów złotych kwalifikowane z art. 299 § 1 i 5 kk.

Ponadto prokurator przedstawił Rafałowi B. zarzut powoływania się na wpływy oraz podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy umożliwiając określonym spółkom kapitałowym uzyskanie zamówień publicznych polegających na zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów pochodzących z Miasta Stołecznego Warszawy w zamian za korzyść majątkową w wysokości 4 milionów 990 tysięcy złotych z czego podejrzany uczynił sobie stałe źródło dochodu kwalifikowane z art. 230 § 1 kk.

Ponadto Artur P. i Wojciech S. są podejrzani o udzielenie korzyści majątkowej w łącznej wysokości 4 milionów 990 tysięcy złotych w zamian za załatwienie sprawy polegającej na umożliwieniu określonym spółkom kapitałowym uzyskania zamówień publicznych polegających na zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów pochodzących z Miasta Stołecznego Warszawy kwalifikowane z art. 230a § 1 kk.

Natomiast Waldemar K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk, wystawienia stwierdzających nieprawdę faktur VAT na kwotę ponad 560 tysięcy złotych kwalifikowane z art. 271a § 1 i 2 kk oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.”