Gorąco prosimy o Wasze wsparcie! Wystarczy wskazać KRS 0000358161 Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów w deklaracji rocznej PIT.

Przypomnijmy, że sprawa spalarni wkroczyła na żmudny etap sądowy i toczy się dwutorowo. Fortum odwołało się od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Równolegle WSA powinien wkrótce podjąć sprawę skandalicznych zapisów miejscowego planu, który otworzył drogę do uciążliwych przedsięwzięć.

Wszystko wskazuje na to, że czeka nas jeszcze długotrwała i kosztowna przeprawa formalno-prawna, ale czas gra na naszą korzyść!

Na dalszą walkę potrzebne są jednak środki. Dlatego gorąco prosimy o wsparcie… żebyśmy za jakiś czas nie obudzili się w cieniu komina spalarni śmieci. Podaj KRS 0000358161 w deklaracji PIT aby przekazać część swojego podatku.

Z góry dziękujemy!

Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni