NIE SPALARNIE ODPADÓW, a ROP, kaucja, są rozwiązaniem. W Sejmie zakończyła się konferencja „Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta. Szanse i zagrożenia”, podczas której mieliśmy przyjemność zabrać głos.

Zapis: fb.watch/gThFdADRxo/

W konferencji brali udział posłanki i posłowie, przedstawicielki i przedstawiciele samorządu, przemysłu (m.in. producentów kosmetyków, browarów, firm recyklingowych, wytwarzających opakowania itd.), a także członkinie Konfederacja Lewiatan. Byliśmy i my jako przedstawiciele Komitetu społecznego STOP wrocławskiej spalarni.

Wnioski z konferencji są jednoznaczne. Rozszerzona Odpowiedzialna Producenta, powszechny system kaucyjny oraz uwzględnienie dyrektyw unijnych w zakresie minimalizowania odpadów są pilną koniecznością. Im bardziej z tym zwlekamy tym gorzej. W zasadzie pod większością wypowiedzi w pełni się podpisujemy, jesteśmy wręcz zaskoczeni zbieżnością poglądów, oceny stanu rzeczy i koniecznych rozwiązań.

„Spalanie odpadów to już nie są opcje, które mamy prawo rozważać” – mówiła członkinia Konfederacji Lewiatan. W trakcie konferencji kilkukrotnie padł temat spalarni śmieci. Co bardzo nas cieszy, wypowiadający się na ten temat jednoznacznie wskazywali, że nie jest to żadne rozwiązanie.

Wypowiadali się także nasi przedstawiciele, Jarosław Żugaj i Leszek Kędzior, którzy zwracali uwagę na kwestie środowiskowe, dialog społeczny, a także działania które można podjąć już teraz, nie czekając na regulacje, choćby dla budowania świadomości społecznej:

Jarosław Żugaj: „Obserwujemy zmasowany intensywny atak lobby spalarniowego, które stara się przeforsować swoje proponowane instalacje z pominięciem dialogu społecznego, o którym była mowa i który jest zapisany w pkt. 8a dyrektywy UE oraz w Konstytucji RP. Cieszę się, że na tym spotkaniu wielokrotnie był odmieniony przez przypadki główny interesariusz GOZ, czyli Środowisko. Mam pytanie do pracodawców i ugrupowań producentów. Czy mimo braku ROP zamierzają Państwo wprowadzić samoregulację, która brała by pod uwagę np. wpływ opakowań na emisję CO2, który pogłębia obecny kryzys klimatyczny?” Po odpowiedzi „Czyli poza dobrowolnością nie pracujecie Państwo nad samoregulacją?”

Leszek Kędzior: „Zależy nam na środowisku, klimacie, przyszłości naszych dzieci. Tematyka ROP jest dla nas bardzo ważna bowiem nieokiełznane wytwarzanie tworzyw sztucznych oraz niedoskonała selektywna zbiórka powoduje później pęd do budowy spalarni odpadów. Pomijając kwestie braku odpowiednich regulacji, inicjatywa może być też po stronie producentów (np. chemii, kosmetyków), wytwórców żywności, w postaci opakowań zbiorczych, możliwości zakupu produktów na wagę/pojemność, we własnych opakowaniach wielorazowych. To mogłaby być także inicjatywa sieci handlowych. Jest to ważne dla budowania świadomości ekologicznej, środowiskowej wśród konsumentów. Utrwalania dobrych wzorców. Jednocześnie szansa na wyróżnienie się na rynku, uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Czekamy na takie kroki.”

Serdecznie dziękujemy posłance Klaudia Jachira za zaproszenie i możliwość wypowiedzenia się. Liczymy na możliwość dalszego dialogu i współpracę. Kłaniamy się nisko i pozdrawiamy!

Konfederację zorganizowały Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Partia Zieloni i posłanka Klaudia Jachira.