W artykule „Spalarnie – przeżytek czy rozwiązanie?” przywoływanych jest wiele z podnoszonych przez nas argumentów. 

„Spalarnie są pułapką systemową, utrwalającą odpadotwórczy model gospodarczy na kolejne 25-30 lat: tyle czasu trzeba będzie ją zasilać stałą ilością odpadów, aby przynajmniej częściowo pokryć wydane na nią olbrzymie środki – najczęściej publiczne”

„Wśród głównych argumentów przeciw wskazują zanieczyszczenie powietrza poprzez emisję gazów cieplarnianych, niebezpiecznych popiołów oraz żużli, konieczności zapewnienia stałego dopływu określonej ilości odpadów, spalanie zasobów, wysokie koszty budowy, nie mówiąc już o tym, że taka inwestycja niweczy rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, a co za tym idzie zamiast recyklingu promuje spalanie.” – cytowane jest stanowisko Piotra Barczaka i Pawła Głuszyńskiego ze strony Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste”

Przytaczany jest także nasz protest: „Prawie 600 dni trwa już protest przeciw budowie spalarni we Wrocławiu. W tym czasie doszło do około 150 spotkań, niezliczonej liczby pism, maili, telefonów – tak wynika z prowadzonej przez przeciwników tej inwestycji z Komitetu Społecznego STOP wrocławskiej spalarni, statystyki. Jak przekazują na swoim profilu facebookowym, sprawa spalarni wkroczyła na żmudny etap sądowy, bowiem inwestor odwołał się od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.”

Więcej pod poniższym linkiem: