Racjonalna gospodarka odpadami, prawo unijne i krajowe, jak do tego mają się spalarnie śmieci, dlaczego to złe rozwiązanie, gdzie leży szkodliwość, jakie kierunki alternatywne dla spalarni są potrzebne (biogazownie, ROP, system kaucyjny, OZE, termodernizacje), omawialiśmy też przypadki konkretnych spalarni oraz manipulacje związane z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym.

Powyższe zagadnienia były przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu na temat „Racjonalnej gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym”, które odbyło się w budynku Kancelarii Sejmu. Posiedzenie zorganizowała posłanka Małgorzata Tracz we współpracy z Komitetem społecznym STOP wrocławskiej spalarni, za co serdecznie dziękujemy.

Znaczną część posiedzenia poświęciliśmy na temat koniecznych zmianach w prawie, które umożliwią racjonalną gospodarkę odpadami w obiegu zamkniętym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spalarni odpadów.

Prezentowaliśmy też konkretne postulaty:

👉 określenie w ustawie procentowego limitu spalania odpadów, aby nie dochodziło do takich sytuacji jak w niektórych województwach, gdzie wydajność spalarni przekracza całkowity wolumen wytwarzanych odpadów,
👉 wprowadzenie obowiązku ujęcia spalarni odpadów w wojewódzkich planach gospodarki odpadami,
👉 opodatkowanie spalania odpadów za korzystanie ze środowiska,
👉 wsparcie dla ekologicznych kompostowni i biogazowni,
👉 zwiększenie udziału społeczeństwa w procedowaniu przedsięwzięć oddziaływających na środowisko.

Jak podkreśla przewodnicząca Małgorzata Tracz, „posiedzenie miało bardzo szeroki wymiar i otwartą formę dzięki licznie zebranym przedstawicielom i przedstawicielkom strony społecznej, posłów i posłanek, samorządowców oraz urzędników i urzędniczek, m.in. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.”

Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni reprezentowali (w kolejności wystąpień):

➡️ Radca prawny Marcin Gruszko, który mówił o dyrektywach i rozporządzeniach unijnych o gospodarce odpadami, a także przedstawiał propozycje zmian w polskim prawie,

➡️ Jarosław Żugaj, który mówił o podjęciu odpowiedzialności przez producentów – czyli koniecznej zmianie w projektowaniu opakowań,

➡️ dr hab. inż. Maciej Oziembłowski, profesor uczelni, który omawiał oddziaływanie spalarni na żywność oraz zdrowie człowieka,

➡️ Leszek Kędzior, który omawiał manipulacje medialne stosowane przez korporacje stojące za spalarniami odpadów.

Oprócz nas swoje stanowiska prezentowali także przedstawiciele protestujących społeczności z Bielska-Białej (STOP Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej), Inowrocławia (NIE dla spalarni w Inowrocławiu), Łodzi (Instytut Spraw Obywatelskich), Tarnobrzegu, Tychów (STOP spalarni w TYCHACH), a całość rozpoczęło wystąpienie Pawła Głuszyńskiego z Towarzystwo na rzecz Ziemi, które tematyką zajmuje się od wielu, wielu lat.

Podziękowania należą się także posłowi Jackowi Protasiewiczowi, który wspiera nasze działania, był obecny podczas posiedzenia i podzielał stanowisko. Zrozumienie dla negatywnego wpływu spalarni na środowisko i klimat wyrażała też posłanka Klaudia Jachira. Dziękujemy!

Nagranie z posiedzenia do obejrzenia pod tym linkiem
https://fb.watch/gO9ws_TADS/

Zapis posiedzenia jest bardzo długi dlatego wkrótce opublikujemy też skrót wszystkich wystąpień.