W poniedziałek wspólnie z Towarzystwem na rzecz Ziemi i innymi ruchami społecznymi protestującymi przeciwko spalarniom śmieci będziemy prezentować nasze stanowiska podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu. Tematem posiedzenia będzie „racjonalna gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym”

Kto będzie występować, o czym będziemy mówić?

➡️ Paweł Głuszyński (Towarzystwo na Rzecz Ziemi) 
„Gospodarka obiegu zamkniętego, a spalarnie odpadów”

➡️ Radca prawny Marcin Gruszko (Komitet społeczny „STOP wrocławskiej spalarni”)
„Dyrektywy i rozporządzenia unijne o gospodarce odpadami. Propozycje zmian w polskim prawie”

➡️ Jarosław Żugaj (Komitet społeczny „STOP wrocławskiej spalarni”)
„Podjęcie odpowiedzialności przez producentów – zmiana w projektowaniu opakowań”

➡️ Andrzej Sowa (Radny Powiatu Bielskiego)
„Biogazownie jako gospodarka odpadów komunalnych o obiegu zamkniętym.”

➡️ dr hab. inż. Maciej Oziembłowski, profesor uczelni
„Oddziaływanie spalarni na żywność oraz zdrowie człowieka”

➡️ Magdalena Madzia (Inicjatywa Obywatelska STOP Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej)
„Nie ma spalarni EKO!”

➡️ Agnieszka Amszej (Jednostka Pomocnicza Miasta Tychy – Rada Osiedla Wilkowyje w imieniu społeczności lokalnej miasta Tychy)
„Znaczenie konsultacji społeczności lokalnych oraz ich wpływ na procesy decyzyjne w zakresie projektowania, budowy lub modernizacji instalacji mających wpływ na środowisko i klimat.”

➡️ Krzysztof Pietrzak (Stowarzyszenie NIE dla spalarni w Inowrocławiu)
„Spalarnie w miejscowościach leczniczych, uzdrowiskowych i wypoczynkowych.”

➡️ Leszek Kędzior (Komitet społeczny „STOP wrocławskiej spalarni” oraz GminniAktywiści)
„Manipulacje medialne spalarni odpadów.”

➡️ Małgorzata Zych
„Kontrowersje związane z pomijaniem głosu lokalnych społeczności na przykładzie planów budowy spalarni nad Jeziorem Tarnobrzeskim”

➡️ Rafał Górski (Instytut Spraw Obywatelskich) 
„Naruszenie przepisów przy budowie spalarni w Łodzi.”

Na zdjęciu od lewej prof. Maciej Oziembłowski, radca prawny Marcin Gruszko, Jarosław Żugaj i Leszek Kędzior. Dziękujemy posłance Małgorzata Tracz za umożliwienie zaprezentowanie naszych stanowisk.