Dziś nasza delegacja w osobach Małgorzaty Hendrich-Żugaj i Marcina Gruszko reprezentujących Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni, a także w osobie Jerzego Drozda, przedstawiciela Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja”, wspierana przez Posła na Sejm RP Jacek Protasiewicz, uczestniczyła w spotkaniu z Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski.

Tematem spotkania były nieprawidłowości związane z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w gminie Wisznia Mała, na których firma Fortum forsuje budowę spalarni śmieci (uchwała nr VIII/XVI/282/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Biskupice oraz Rogoż – MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM).

Liczymy, że nowe okoliczności sprawy, do których dotarliśmy niedawno, a które przekazaliśmy Panu Wojewodzie, przełożą się na podjęcie interwencji w tej sprawie poprzez zaskarżenie rzeczonego planu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.