Taki widok mogą obejrzeć odwiedzający wrocławskie Kolejkowo. Protest uwidoczniony na makiecie dotyczy smogu, ale budowa spalarni dołożyłaby kolejne setki ton zanieczyszczeń rocznie do atmosfery – wynika to wprost z wyliczeń samego Fortum:

☢️ Pył: ponad 15 ton,
☢️ Całkowity węgiel organiczny: ponad 15 ton,
☢️ Chlorowodór: ponad 15 ton,
☢️ Dwutlenek siarki: prawie 77 ton,
☢️ Tlenek węgla (czad): prawie 77 ton,
☢️ Tlenki azotu: ponad 307 ton,
☢️ Amoniak: ponad 15 ton,
☢️ Lotne związki organiczne (m.in. z klejów etc.): ponad 15 ton,
oraz cała gama metali ciężkich.

Nie zatrzymają tego żadne filtry, bo to są zanieczyszczenia, które zostaną wyemitowane pomimo filtrów. I nie, nie ma szans, że to w jakimś stopniu zostanie skompensowane dzięki podłączeniom nowych domów do sieci ciepłowniczej, bo o podłączeniu na razie nie ma mowy, a Fortum od lat prawie nie rozwija swojej sieci.

Tymczasem „czyste, zdrowe środowisko we właściwym stanie równowagi jest prawem człowieka” – mówi przyjęta kilka miesięcy temu przełomowa rezolucja Rady Praw Człowieka ONZ nr 48/13.