Fortum i forsowana przez nią spalarnia śmieci znajdą się pod lupą UOKiK. Skierowaliśmy właśnie zawiadomienie w tej sprawie. Czy będzie kolejna kara dla Fortum?

➡️ Skierowaliśmy do UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez spółkę Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.
➡️ Uważamy, że Fortum narusza zbiorowe interesy konsumentów poprzez długotrwałe, wielokrotne i umyślne naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.
➡️ Lista (przykładowych!) naruszeń, drobiazgowo opisanych i uzasadnionych obejmuje aż 7 stron.
➡️ W ub.r. UOKiK ukarał już jedną ze spółek grupy Fortum (Fortum Marketing and Sales Polska) za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
➡️ W tym roku Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył rekordowe 4,9 mln zł kary na tę spółkę za rażące naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
➡️ Liczymy, że i w tej sprawie organy kontrolne, wobec tak mocnego materiału dowodowego, nie zawiodą. Planujemy jeszcze zgłoszenie do Rady Etyki Mediów.
➡️ Prosimy, wesprzyjcie nasze działania! https://zrzutka.pl/c6gsd6

Skierowaliśmy dziś do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w związku z działaniami firmy Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. zmierzającymi do budowy spalarni odpadów przy granicy miasta Wrocławia.

Uważamy, że spółka Fortum narusza zbiorowe interesy konsumentów, określone w szczególności w art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez długotrwałe, wielokrotne i umyślne naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji (art. 24 ust. 2 pkt. 2) ustawy).

Działania spółki wypełniają także znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd wiadomości (informacji) w celu przysporzenia korzyści Fortum oraz wyrządzenia znacznej szkody konsumentom.

Przy tym naruszenia te dotyczyły szeregu mediów i publicznie dostępnych publikacji w dłuższym czasie to jest od 11 maja 2021 r. do chwili obecnej, w tym w szczególności poprzez niżej określone działania i zaniechania:

1️⃣ Naruszenia poprzez treści na oficjalnej stronie internetowej Fortum www.fortum.pl, www.ecodnova.pl oraz profilu Fortum Polska w serwisie Facebook Fortum Polska, wprowadzające konsumentów w błąd co do istoty przedsięwzięcia planowanego przez Fortum i jego stanu faktycznego, jak i statusu prawnego;

2️⃣ Naruszenia poprzez wypowiedzi dla mediów, w tym m.in. wypowiedź Piotra Górnika, Prezesa Zarządu Fortum Power and Heat Sp. z o.o. dla Gazety Wrocławskiej (data publikacji 12 maja 2021 r.), w której to wypowiedzi wprowadza on konsumentów w błąd twierdząc, że planowana przez spółkę Fortum spalarnia śmieci byłaby „ekologicznym źródłem energii”;

3️⃣ Naruszenia poprzez kampanie reklamowe mające przekonać do rzekomych korzyści ze spalarni śmieci, w tym kampania prowadzona przez Fortum w pierwszym kwartale 2022 r. poprzez plakaty na billboardach oraz spoty radiowe kierujące do dedykowanej strony internetowej www.mocodpadow.pl;

4️⃣ Naruszenia poprzez umyślne i celowe wprowadzanie konsumentów w błąd w sponsorowanym artykułach publikowanych min. na łamach Gazety Wrocławskiej i Gazety Wyborczej.

Szczegółowy opis naruszeń oraz ich obszerne uzasadnienie przedstawiamy w kopii zawiadomienia, które w imieniu Komitetu społecznego STOP wrocławskiej spalarni skierował do Prezesa UOKiK Leszek Kędzior:
➡️ www.stopspalarni.pl/uokik.pdf

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku jedna ze spółek Fortum (Fortum Marketing and Sales Polska) została już ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W tym roku z kolei Urząd Ochrony Danych Osobowych ukarał tę spółkę za rażące naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i nałożył rekordową karę w wysokości 4,9 mln zł. Więcej o tych sprawach pisaliśmy tutaj:
➡️ https://www.stopspalarni.pl/index.php/2022/03/18/rekordowa-kara-nalozona-na-fortum/

Liczymy, że i tym razem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdyscyplinuje Fortum. 👍


‼️ Samo się nie zrobi… Specjalistyczne działania prawne, ekspertyzy, udział w postępowaniach, działania informacyjne i promocyjne, bannery, ulotki – to wszystko kosztuje. Dlatego gorąco apelujemy o wsparcie. Żebyśmy za jakiś czas nie obudzili się w cieniu komina… 😤

Jak możesz pomóc?

➡️ Wpłać na Zrzutkę: https://zrzutka.pl/c6gsd6
➡️ Przelej datek na konto:
Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów
nr 31 1240 6768 1111 0010 3650 2344
(z dopiskiem: na cele statutowe)
➡️ Lajkuj, komentuj, udostępniaj posty

Dziękujemy!!!