Kolejna skarga zbiorowa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zapisy miejscowego planu – tym razem w imieniu mieszkańców gminy Długołęka.

Skargę w imieniu mieszkańców złożył Leszek Kędzior, członek Komitetu społecznego STOP wrocławskiej spalarni i lider długołęckiej grupy GminniAktywiści. Podpisy poparcia pod skargą złożyła blisko setka osób, w tym m.in. radna Joanna Katarzyna Janusz (która jest jednocześnie sołtyską Domaszczyna), radny Arkadiusz Szydełko, sołtyska Piecowic Alina Skowron, sołtys Pruszowic Krzysztof Florek i Bykowa Roman Frej, czy przedstawiciele Stowarzyszenia Dobra Łąka.

To już trzecia skarga zbiorowa – po skargach mieszkańców Wrocławia oraz gminy Wisznia Mała. Oprócz tego wiele osób złożyło skargi indywidualnie (w tym m.in. dr Ewa Rozkosz – pełnomocnik naszego Komitetu oraz Monika Szczepaniak – sołtyska Ramiszowa).

Niezależną skargę złożyła również Gmina Długołęka. Skarga ta została w bulwersujących okolicznościach odrzucona przez Radę Gminy Wisznia Mała. Radni nie do końca wiedzieli nad czym głosowali. Czy nad przekazaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy nad odrzuceniem skargi.

Przypomnijmy, że obecny plan dopuszcza na tym terenie uciążliwe inwestycje. Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni stoi na stanowisku, że forsowana przez Fortum spalarnia jest niezgodna z zapisami tego planu. Potwierdziło to w swojej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze (sygn. akt SKO 4136/1/22). Niemniej jednak zapisy planu są niekorzystne dla okolicznych mieszkańców, a sposób jego uchwalania urągał zasadom transparentnego procedowania.

Wójtowi Gminy Wisznia Mała Jakubowi Bronowickiemu coraz trudniej będzie bagatelizować te skargi, bo ich argumentacja jest niezwykle mocna i obszerna. Zresztą zapoznajcie się sami: https://www.stopspalarni.pl/skarga_lk.pdf

Jako załącznik do skargi złożyliśmy kopię stanowiska czwórki Radnych Gminy Wisznia Mała, którzy wprost oświadczają, że zostali przez Wójta wprowadzeni w błąd. Więcej na ten temat:


Mamy nadzieję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny weźmie te wszystkie głosy pod uwagę i unieważni w całości skandaliczną uchwałę w sprawie miejscowego planu.