Zamiar budowy spalarni śmieci przez Fortum wzburzył tysiące osób. Wśród nich także dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 23 na Pawłowicach, które rok temu wzięły udział w konkursie plastycznym. Później dołączyły dzieci z innych placówek.

Rysunki dzieci stały się przyczynkiem do uruchomienia akcji, której celem było zwrócenie uwagi decydentów na problematykę szkodliwości spalarni śmieci, w tym negatywnego wpływu emisji z komina na życie najmłodszych wrocławian. Wybrzmiała również prośba rodziców o pomoc w powstrzymaniu tej instalacji. Prace wraz z pismem przewodnim były wysyłane do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, dyrektorów departamentów Urzędu Miejskiego oraz Wójta Gmina Wisznia Mała Jakuba Bronowickiego.

Po tych 428 dniach można odnieść wrażenie, że lokalni samorządowcy umyli ręce wobec sprawy spalarni. Prezydent Wrocławia od miesięcy stoi na stanowisku, że skoro jednoznacznie przeciwstawił się budowie spalarni to na tym jego rola i możliwości się kończą. Wójt Gminy Wisznia Mała z kolei nie chce wywiązać się z publicznych obietnic zmiany miejscowego planu.

Z samorządowcami czy bez nich nie poddamy się jednak. Nie spoczniemy dopóki definitywnie nie zablokujemy tej szkodliwej instalacji. Poruszymy niebo i ziemię, wykorzystamy wszystkie możliwości. Aktualnie szykujemy zawiadomienie do UOKiK ws. naruszenia przez Fortum Power and Heat Polska zbiorowych interesów konsumentów, określonych w art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez długotrwałe, wielokrotne i umyślne naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.

Więcej szczegółów wkrótce!