Nasz protest przeciwko wrocławskiej spalarni śmieci został drobiazgowo opisany na łamach EJAtlas, największego zbioru konfliktów środowiskowych na świecie!

EJAtlas (Environmental Justice Atlas – Atlas Sprawiedliwości Środowiskowej) to zestawienie i omówienie największych światowych konfliktów społecznych na tle środowiskowym. Na łamach EJAtlasu znajduje się aktualnie opisanych ponad 3700 konfliktów z całego globu, w tym 27 z Polski. Wśród nich m.in. głośne konflikty wokół Puszczy Białowieskiej, Kopalni Turów, Centralnego Portu Komunikacyjnego, muru na granicy z Białorusią, wycinki lasów pod fabrykę Izera, Doliny Rospudy, Zamku w Stobnicy, Elektrowni w Żarnowcu, składowiska odpadów nuklearnych w Międzyrzeczu i… STOP wrocławskiej spalarni.

Nie żebyśmy się z tego jakoś specjalnie cieszyli – lepiej gdyby tego konfliktu nie było, a Fortum wycofało się w końcu ze swojego chorego pomysłu. Jakby jednak nie patrzeć, jest to jednak duże wyróżnienie. Szczególnie że opis protestu przeciwko wrocławskiej spalarni jest naprawdę bardzo drobiazgowy. Znaleźć można w zasadzie wszystkie najważniejsze fakty związane z protestem, szczegółowy przebieg konfliktu, a wszystko jest na bieżąco aktualizowane. Całość dostępna w aż 7 językach – angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, tureckim, a nawet chińskim i arabskim.

Opisu własny EJAtlasu: „Na całym świecie społeczności walczą o obronę swojej ziemi, powietrza, wody, lasów i źródeł utrzymania przed szkodliwymi projektami i działalnością wydobywczą o silnym wpływie na środowisko i społeczeństwo (…). Często dzieje się to z dala od oczu zainteresowanych obywateli lub konsumentów produktów końcowych.

EJAtlas gromadzi historie społeczności walczących o sprawiedliwość środowiskową z całego świata. Jego celem jest uwidocznienie tej mobilizacji, uwypuklenie roszczeń i relacji oraz uzasadnienie prawdziwej odpowiedzialności korporacji i państwa za krzywdy wyrządzone przez ich działania. Stara się również służyć jako wirtualna przestrzeń dla osób pracujących nad kwestiami środowiskowej sprawiedliwości, aby uzyskać informacje, znaleźć inne grupy zajmujące się pokrewnymi zagadnieniami i zwiększyć widoczność konfliktów środowiskowych.”