Potrzebujemy wsparcia aby definitywnie zablokować spalarnię śmieci i inne szkodliwe instalacje w tym miejscu. Jedna tylko ekspertyza prof. Szewczyka kosztowała 18.300 zł, jedna skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego to 300 zł. Tymczasem w czerwcu zebraliśmy zaledwie 1.260 zł…

Wpłać na Zrzutkę: https://zrzutka.pl/c6gsd6

Przelej datek na konto:
Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów
nr 31 1240 6768 1111 0010 3650 2344
(z dopiskiem: na cele statutowe)
Darowiznę na rzecz Stowarzyszenia można odpisać od podatku.

Protest jak dotąd kosztował ok. 100.000 zł – to składki mieszkańców, przedsiębiorców oraz środki własne Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów. Olbrzymi wysiłek mnóstwa osób, którym z tego miejsca gorąco dziękujemy. Zaszliśmy tak daleko i nie możemy się poddać! Każde 20, 50, 100 zł jest ważne.

Gorąco prosimy o wsparcie!