Senatorowie, naukowcy, eksperci dyskutowali w Senacie o gospodarce odpadami komunalnymi jako narzędziu walki ze zmianą klimatu. Im więcej recyklingu i odzysku, tym mniej składowania i termicznego przekształcania, a ilość odzyskanych surowców będzie rosła – zgadzali się uczestnicy konferencji.

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/w-senacie-krytycznie-o-spalarniach-odpadow,385778.html

Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu