Jutro (we wtorek) kolejna Sesja Rady Gminy Wisznia Mała. Radni oraz Wójt Gmina Wisznia Mała Jakub Bronowicki zmierzą się z kolejną skargą na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biskupice. Czy w końcu „posypią głowę popiołem” i przyznają się do błędu?

Przypomnijmy, że obecny plan dopuszcza na tym terenie uciążliwe inwestycje. Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni stoi na stanowisku, że forsowana przez Fortum spalarnia jest niezgodna z zapisami tego planu. Potwierdziło to niedawno w orzeczeniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Niemniej jednak zapisy planu są niekorzystne dla okolicznych mieszkańców, a sposób jego uchwalania urągał zasadom transparentnego procedowania.

Najpierw miejscowy plan zaskarżyła Gmina Długołęka. Skarga ta została w bulwersujących okolicznościach odrzucona przez Radę Gmina Wisznia Mała. Radni nie do końca wiedzieli nad czym głosowali. Czy nad przekazaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy nad odrzuceniem skargi.

18 lutego 2022 roku do Gminy Wisznia Mała wpłynęły pierwsze skargi mieszkańców na uchwałę nr VIII/XVI/282/20 z dnia 30 listopada 2020 r. Mieszkańcom skończyła się cierpliwość w oczekiwaniu na zmianę miejscowego planu, którą Wójt Gmina Wisznia Mała Jakub Bronowicki trzykrotnie obiecywał.

23 lutego odbyła się Sesja Rady Gminy Wisznia Mała, podczas której ponownie głosowane były uchwały w sprawie skarg złożonych przez mieszkańców. Ponownie miała miejsce awantura, ponownie treść uchwały została przygotowana przez Urząd Gminy i podstawiona Radnym do głosowania bez porozumienia z nimi.

Tym razem wynik głosowania (8 radnych za, 7 wstrzymujących/przeciw/nie głosujących) pokazał już jednak wyraźny rozłam w Radzie Gminy.

Kolejną skargę złożyła niedawno Monika Szczepaniak, sołtyska Ramiszowa, właścicielka klubu jeździeckiego KJ Platan i gospodarstwa agroturystycznego. Rada Gminy zajmie się tą skargą na jutrzejszej sesji.

Jaki będzie jej wynik? Czy Radni i Wójt w końcu przyznają, że okoliczności uchwalania planu budzą wątpliwości i należałoby go unieważnić? Przekonamy się jutro (31 maja).

Skarga będzie procedowana w punkcie 19 porządku obrad. Rozpoczęcie sesji o godz. 9:00. Zachęcamy do oglądania:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/474/rada-gminy-wisznia-mala.htm