Sprawa spalarni śmieci nadal nie jest zakończona, a miejscowy plan w dalszym ciągu dopuszcza uciążliwe instalacje. Kolejni mieszkańcy składają więc skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zachęcamy do złożenia własnej skargi – pomożemy w jej przygotowaniu.

Skargi dotyczą Uchwały nr VIII/XXVI/282/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu dla terenu, na którym Fortum forsuje budowę spalarni śmieci. Mieszkańcom skończyła się cierpliwość w oczekiwaniu na zmianę miejscowego planu, którą Wójt Gmina Wisznia Mała Jakub Bronowicki trzykrotnie obiecywał.

Kolejną skargę złożyła Monika Szczepaniak, sołtyska Ramiszowa, właścicielka klubu jeździeckiego KJ Platan i gospodarstwa agroturystycznego.

Przypomnijmy, że obecny plan dopuszcza na tym terenie uciążliwe inwestycje. Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni stoi na stanowisku, że forsowana przez Fortum spalarnia jest niezgodna z zapisami tego planu. Potwierdziło to niedawno w orzeczeniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Niemniej jednak zapisy planu są niekorzystne dla okolicznych mieszkańców, a sposób jego uchwalania urągał zasadom transparentnego procedowania.

Wszystkie osoby zaniepokojone forsowaną spalarnią śmieci i zapisami planu zachęcamy do składania własnych skarg. W szczególności zachęcamy rolników, właścicieli gospodarstw rolnych, ekologicznych upraw, winnic i sadów, których w okolicy przecież nie brakuje. Pomożemy prawnie w przygotowaniu treści skargi i jej złożeniu.

Zgodnie z art. 101 Ustawy o samorządzie gminnym, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Co więcej, skargę na plan miejscowy można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub grupy mieszkańców gminy, którzy wyrażą pisemną zgodę na taką reprezentację. Nie ma żadnego terminu na wniesienie skargi, trzeba jedynie uiścić opłatę w stałej wysokości 300 zł.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu przez prywatną wiadomość lub mailem kontakt@stopspalarni.pl