Wracamy do Unii Metropolii Polskich (zrzeszającej m.in. Wrocław), która próbowała lobbować za spalarniami u Komisji Europejskiej. Rada Osiedla Pawłowice podjęła uchwałę wyrażającą stanowczy sprzeciw wobec stanowiska UMP, w której wzywa Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko spalarni śmieci przy granicy miasta.

W uchwale czytamy: „Rada Osiedla Pawłowice wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Unii Metropolii Polskich z dnia 23 marca 2022 r. „UMP o Taksonomii instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych”.

Unijny cel gospodarki o obiegu zamkniętym to maksymalizacja recyklingu i hierarchii przetwarzania odpadów. W obiegu zamkniętym ponowne wykorzystanie i recykling materiałów traktowane są jako preferowane opcje – w porównaniu ze składowaniem lub spalaniem które należy zminimalizować.

Miasto Wrocław jest członkiem UMP. Zatem, w związku z budzącym oburzenie stanowiskiem UMP oraz w związku m.in. ze wspólnym oświadczeniem Prezydenta Wrocławia oraz Wójtów Długołęki i Wiszni Małej z dnia 17 czerwca 2021 r. oraz stanowiskiem nr XL/7/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 czerwca 2021 r., jednoznacznie negującymi możliwość budowy spalarni w mieście lub jego sąsiedztwie, Rada Osiedla Pawłowice zwraca się do Prezydenta Wrocławia o wyrażenie jednoznacznego sprzeciwu wobec stanowiska UMP z 23 marca 2022 r.

Powyższy sprzeciw będzie zgodny nie tylko ze stanowiskiem i prawodawstwem Unii Europejskiej, ale także z jednoznacznym stanowiskiem w przedmiocie spalarni wyrażonym oficjalnie przez Prezydenta Wrocławia oraz Radę Miejską Wrocławia w cytowanych wyżej dokumentach, jak również z wielokrotnie deklarowanym w mediach stanowiskiem Prezydenta sprzeciwiającym się budowie spalarni we Wrocławiu lub jego okolicach.

Rada Osiedla Pawłowice ponownie wzywa Prezydenta Wrocławia do podjęcia i prowadzenia aktywnych działań mających na celu niedopuszczenie do powstania spalarni odpadów w sąsiedztwie miasta jako instalacji szkodliwej dla zdrowia i życia mieszkańców miasta.

Uchwała Rady została przesłana nie tylko do magistratu, ale wszystkich Rad Osiedli, Gminy Wisznia Mała i Długołęka.

Uchwała ma charakter symboliczny. Unia Europejska podtrzymała bowiem swoje negatywne stanowisko wobec spalarni śmieci. Na nic zdał się więc lobbing Unii Metropolii Polskich. Włodarze polskich miast wręcz ośmieszyli się ze swoim stanowiskiem.

Suchej nitki na stanowisku UMP nie pozostawił Piotr Barczak, specjalista do spraw polityk odpadowych w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska, współzałożyciel Polskie Stowarzyszenie Zero Waste:

„W Polsce w kwestii gospodarki odpadami mamy, niestety, nadal ciemnogród. UMP wysyłając takie listy do KE to potwierdziło. Spalarnie nigdy nie były i nie będą uznane za zielone technologie. Są przeciwieństwem ochrony klimatu i przeciwieństwem gospodarki o obiegu zamkniętym, a także nie mają nic wspólnego z energetyczną transformacją w kierunku zielonej energii”.

➡️ Więcej o stanowisku UMP:
https://www.stopspalarni.pl/index.php/2022/03/29/hipokryzja-wlodarzy-najwiekszych-polskich-miast/

➡️ UE podtrzymuje antyspalarniane stanowisko:
https://www.stopspalarni.pl/index.php/2022/04/11/ue-nadal-przeciwko-spalarniom-smieci/

➡️ Uchwała:
https://www.stopspalarni.pl/uchwala_ump.pdf