Unia Europejska podtrzymuje swoje negatywne stanowisko wobec spalarni śmieci. Na nic zdał się lobbing Unii Metropolii Polskich, w tym m.in. Wrocławia. Włodarze polskich miast wręcz ośmieszyli się ze swoim stanowiskiem.

➡️ W Dyrektywie UE 2020/852 (dotyczącej tzw. Taksonomii), Unia Europejska stwierdza jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym.
➡️ To negatywne wobec spalarni stanowisko zostało właśnie podtrzymane.
➡️ Spalarnie nie mogą być finansowane z funduszy europejskich i nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
➡️ Niedawno Unia Metropolii Polskich, która zrzesza m.in. Wrocław, zwróciła się do Komisji Europejskiej ze skandalicznym prospalarnianym apelem. Nic to jednak nie dało.

„Nowe taksonomie europejskie zostały opracowane i opublikowane, a w nich, m.in – kategoryczne wyłączenie spalarni odpadów innych niż niebezpieczne z taksonomii, a to oznacza, że nie mogą być finansowane z pieniędzy UE, oraz nie powinny być finansowane z pieniędzy publicznych.” – poinformował Piotr Barczak, specjalista do spraw polityk odpadowych w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska, współzałożyciel Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.

➡️ Link do dokumentu:
https://ec.europa.eu/info/files/220330-sustainable-finance-platform-finance-report-remaining-environmental-objectives-taxonomy-annex_en

Oznacza to ni mniej ni więcej, że antyspalarniane stanowisko Unii Europejskiej wyrażone w dyrektywie UE 2020/852 zostało podtrzymane. Wynika z niej jasno, że spalarnie odpadów wyrządzają bardzo poważne szkody środowiskowe i utrudniają przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Hierarchia postępowania z odpadami kładzie nacisk na redukowanie masy wytwarzanych odpadów, ponowne użycie i recykling, a nie ich spalanie.

Przypomnijmy, że niedawno Unia Metropolii Polskich, skupiająca m.in. Wrocław, wystosowała do Komisji Europejskiej skandaliczny apel aby nie włączać spalarni śmieci w system opłat za emisję CO2 i uwzględnić je w taksonomii jako „zrównoważonych inwestycji, również w kontekście efektywności systemów ciepłowniczych, do których dostarczają ciepło odpadowe”.

Stanowisko włodarzy największych polskich miast jest szokujące i stoi w sprzeczności z ich własnymi deklaracjami, w których wylewają krokodyle łzy nad zmianami klimatu. Członkiem władz UMP jest m.in. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który kilkukrotnie zarzekał się, że jest przeciwko budowie spalarni.

➡️ Więcej o apelu UMP pisaliśmy tutaj:
https://www.stopspalarni.pl/index.php/2022/03/29/hipokryzja-wlodarzy-najwiekszych-polskich-miast/

Stanowisko to ośmieszyło włodarzy polskich miast, co komentował dla Portalu Samorządowego Piotr Barczak: „W Polsce w kwestii gospodarki odpadami mamy, niestety, nadal ciemnogród. UMP wysyłając takie listy do KE to potwierdziło. Spalarnie nigdy nie były i nie będą uznane za zielone technologie. Są przeciwieństwem ochrony klimatu i przeciwieństwem gospodarki o obiegu zamkniętym, a także nie mają nic wspólnego z energetyczną transformacją w kierunku zielonej energii”.

Czekamy aż w końcu samorządowcy przejrzą na oczy i zajmą się nie szukaniem szkodliwych dróg na skróty żeby zlikwidować skutki, ale wezmą się za przyczyny.

Konieczna jest:
✅ Poprawa selektywnej zbiórki odpadów, w tym m.in. uzależnienie wysokości opłat od ilości indywidualnie wytwarzanych odpadów i jakości ich posortowania.
✅ Szeroko zakrojona edukacja proekologiczna.
✅ Naciski na rząd aby jak najszybciej wprowadzono rozszerzoną odpowiedzialność producenta i powszechny system kaucyjny, obejmujący wszystkie opakowania na napoje.
✅ Budowa biokompostowni, czyli instalacji do zagospodarowania bioodpadów kuchennych oraz zielonych, które stanowią 30- 40% wszystkich odpadów komunalnych (dzięki czemu można relatywnie niewielkim nakładem radykalnie zwiększyć poziomy recyklingu).

Inaczej czekają nas kary za brak realizacji Dyrektywy UE 2018/851, a koszty zapłacimy my wszyscy.

➡️ Przypomnijmy, że samorządowcy do spółki z prywatnymi firmami i za wsparciem rządu, chcą wybudować około 100 spalarni w Polsce:
https://www.stopspalarni.pl/index.php/2022/04/04/polska-spalarnia-europy/