18 lutego 2022 roku do Gminy Wisznia Mała wpłynęły pierwsze skargi mieszkańców na Uchwałę nr VIII/XVI/282/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu dla terenu, na którym Fortum forsuje budowę spalarni śmieci. Mieszkańcom skończyła się cierpliwość w oczekiwaniu na zmianę miejscowego planu, którą Wójt Gmina Wisznia Mała Jakub Bronowicki trzykrotnie obiecywał.


Wcześniej, miejscowy plan zaskarżyła Gmina Długołęka. Skarga ta została w bulwersujących okolicznościach odrzucona przez Radę Gmina Wisznia Mała. Radni nie do końca wiedzieli nad czym głosowali. Czy nad przekazaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy nad odrzuceniem skargi.

23 lutego odbyła się Sesja Rady Gminy Wisznia Mała, podczas której ponownie głosowane były uchwały w sprawie skarg na miejscowy plan – tym razem skarg złożonych przez mieszkańców. Ponownie miała miejsce awantura, ponownie treść uchwały została przygotowana przez Urząd Gminy i podstawiona Radnym do głosowania bez porozumienia z nimi. Tym razem wynik głosowania (8 radnych za, 7 wstrzymujących/przeciw/nie głosujących) pokazuje już jednak wyraźny rozłam w Radzie Gminy.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu Sesji Rady Gminy. Materiał długi, ale daje do myślenia…

Obecny plan dopuszcza na tym terenie uciążliwe inwestycje. Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni stoi na stanowisku, że forsowana przez Fortum spalarnia jest niezgodna z zapisami tego planu. Niemniej jednak zapisy planu są niekorzystne dla okolicznych mieszkańców, a sposób jego uchwalania urągał zasadom transparentnego procedowania. Właśnie dlatego w listopadzie ub.r. gmina Długołęka zaskarżyła tę uchwałę wskazując na cały szereg błędów i nieprawidłowości.