15-20 tys. zł. Tyle kosztuje jedna tylko specjalistyczna ekspertyza, a do skutecznej walki ze spalarnią potrzebujemy takich ekspertyz kilka. Nie chcesz spędzić reszty życia w cieniu komina? Pomóż!

➡️ 1%: KRS 0000358161
➡️ Zrzutka: https://zrzutka.pl/fygwaw
➡️ Przelew na konto Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów nr 31 1240 6768 1111 0010 3650 2344 (z dopiskiem: na cele statutowe)

Z pomysłem budowy spalarni śmieci walczymy od wielu miesięcy, działamy społecznie, ale potrzebujemy specjalistycznego wsparcia. Czasami to wsparcie udaje się uzyskać po kosztach lub nawet bezpłatnie. Zwykle trzeba jednak za nie zapłacić.

Potrzebujemy środków na:
specjalistyczne ekspertyzy środowiskowe
specjalistyczne wsparcie prawne
działania informacyjno-promocyjne

Są one niezbędne do twardych działań formalnych przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Tymczasem jedna tylko ekspertyza to koszt 15-20 tys. zł, a potrzebujemy ich przynajmniej kilka. Do tego są inne koszty, które pozwalają czynić protest widocznym i skutecznym.

Trudno precyzyjne oszacować całkowite koszty zablokowania spalarni. Choć działamy w dużej mierze społecznie, do tej pory na ekspertyzy prawne i środowiskowe, bannery, plakaty, ulotki inne działania informacyjno-promocyjne wydaliśmy już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Całkowity koszt może wynieść grubo ponad 100 tys. zł…

Jesteśmy pewni, że wygramy! Potrzebujemy jednak Waszej pomocy!