Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu przeprowadzi rozprawę w sprawie wrocławskiej spalarni śmieci? Bardzo na to liczymy, gdyż spalarnia budzi olbrzymie emocje społeczne. Złożyliśmy wniosek o przeprowadzenie takiej rozprawy.

➡️ 10 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Wisznia Mała odmówił wydania tzw. decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do wybudowania spalarni.
➡️ Firma Fortum odwołała się od decyzji Wójta Gminy Wisznia Mała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).
➡️ SKO orzeka na posiedzeniu niejawnym albo podczas rozprawy, o której przeprowadzenie zawnioskowaliśmy.
➡️ Rozprawa ma za zadanie przyspieszyć i uprościć postępowanie. Jest też przeprowadzana aby uzgodnić sprzeczne interesy stron.
➡️ Trudno wyobrazić sobie sytuację bardziej adekwatną do przeprowadzenia takiej rozprawy niż sprawa spalarni.
➡️ Wesprzyj nasze działania!

W imieniu protestującej społeczności, Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów złożyło do SKO wniosek o przeprowadzenie rozprawy w sprawie odwołania firmy Fortum od decyzji Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 10 grudnia 2021 r.

Uważamy, że zapewni to przyspieszenie i uproszczenie postępowania zgodnie z art. 89 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego („k.p.a.”). Ponadto w sprawie zachodzi potrzeba uzgodnienia sprzecznych interesów stron (wnioskodawcy z jednej strony oraz całej lokalnej społeczności, władz samorządowych, organizacji społecznych i ekologicznych, środowisk naukowych – z drugiej strony) – co stanowi kolejną istotną przesłankę do przeprowadzenia rozprawy zgodnie z art. 89 § 2 k.p.a.

Sprawa budowy spalarni, eufemistycznie nazywanej przez Fortum „blokiem energetycznym” jest kwestią silnie angażującą lokalną społeczność od wielu miesięcy. Spalarnia ma być zlokalizowana na styku trzech gmin: Wrocławia, Długołęki i Wiszni Małej i ma negatywnie oddziaływać (wbrew twierdzeniom inwestora o tym, że oddziaływanie spalarni śmieci wyposażonej w 80 metrowy komin kończy się na granicy działki spalarni) na obszar o promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

Szkodliwość spalarni odpadów jest faktem powszechnie znanym, stąd w postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla tego przedsięwzięcia udział biorą liczne organizacje zrzeszające zarówno okolicznych mieszkańców, jak i ekologiczne. W postępowanie to zaangażowali się także przedstawiciele nauki.

Sprzeciw przeciwko budowie spalarni odpadów wyrazili przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Rada Miejska Wrocławia, Rada Gminy Wisznia Mała, Rada Gminy Długołęka, Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, a także Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

Decyzja Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 10 grudnia 2021 r. jest prawidłowa i powinna zostać przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymana w mocy. Przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane w zaplanowanej przez Wnioskodawcę lokalizacji – przede wszystkim z uwagi na niezgodność z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości.

Liczymy, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyli się do naszego wniosku o przeprowadzenie rozprawy. Trudno bowiem wyobrazić sobie bardziej adekwatną sytuację do jej przeprowadzenia niż właśnie sprawa spalarni śmieci przy granicy Wrocławia.

➡️ Treść złożonego wniosku:
https://www.stopspalarni.pl/rozprawa_sko.pdf