Przebieg sesji Rady Gminy Wisznia Mała z 13 grudnia został zaskarżony przez Sołtys Ramiszowa Monikę Szczepaniak do Wojewody Dolnośląskiego.

Wracamy do pamiętnej sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 13 grudnia br., której przebieg, delikatnie mówiąc, budził wątpliwości. Podczas sesji Radni zagłosowali za odrzuceniem skargi gminy Długołęka na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 30.11.2020 r., który to umożliwił firmie Fortum procedowania na tym terenie spalarni. Tymczasem uznanie tej skargi było najprostszym rozwiązaniem aby definitywnie zablokować budowę spalarni.

20 grudnia br. Sołtys Ramiszowa Monika Szczepaniak złożyła do Wojewody Dolnośląskiego skargę na tryb powiadomienia Radnych oraz przebieg głosowania nad ww. uchwałą. Wojewoda z urzędu dokonuje oceny czy uchwały Rady Gminy wymagają wzruszenia, niezależnie od wniosków i skarg osób trzecich, jednakże pismo to jest „sygnałem w sprawie” wskazującym, że warto procedowanie danej uchwały dogłębniej zbadać.

Co może zrobić Wojewoda? Może orzec np. o nieważności uchwały w całości lub w części. Ma na to 30 dni od daty otrzymania treści uchwały. Postępowanie nadzorcze w sprawie tej uchwały nie zostało jeszcze wszczęte ponieważ jej treść nie dotarła jeszcze do Wojewody.

Odpowiedź Wojewody: www.stopspalarni.pl/wojewoda.pdf