Pomóż w walce ze spalarnią. Teraz, szczególnie potrzebujemy Twojego wsparcia! 🙏

➡️ https://zrzutka.pl/fygwaw

Wydarzenia ostatnich dni pokazały jak na dłoni, że to jeszcze nie koniec naszej walki. Wójt gminy Wisznia Mała odmówił co prawda Fortum wydania tzw. decyzji środowiskowej, ale firma może się od tej decyzji odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sprawa może ciągnąć się później przez kolejne instancje, aż do NSA. Musimy się przygotować na wielomiesięczną, a może nawet wieloletnią przeprawę formalnoprawną.

Ponadto, Wójt i Rada Gminy Wisznia Mała nie skorzystali z okazji aby unieważnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który to umożliwił procedowanie spalarni. Skarga gminy Długołęka została odrzucona podczas skandalicznie prowadzonej sesji, gdzie do końca nie było jasne nad czym w ogóle głosowano. Spodziewamy się, że ze strony części radnych wpłynie do wojewody wniosek o zbadanie przebiegu sesji i uchylenie uchwały w trybie nadzorczym.

Wójt publicznie zadeklarował, że Gmina Wisznia Mała przystąpi w styczniu do sporządzenia nowego planu, ale to z automatu nie gwarantuje uchylenia wszystkich niekorzystnych zapisów. Samo procedowanie od nowa mpzp jest ponadto procesem długotrwałym.

Prezes firmy W-Park publicznie podczas sesji deklarowała, że z powodu decyzji Wójta temat spalarni „już całkowicie upadł”, ale na razie nie mamy niestety żadnych dowodów aby tak sądzić. Nie możemy też wykluczyć, że na ten teren jest już inny, niekoniecznie korzystny pomysł z punktu widzenia społeczności lokalnej.

Żeby kontynuować nasz protest potrzebne są środki. Na wsparcie prawne, wsparcie specjalistów, działania informacyjno-promocyjne. To wszystko zajmuje czas i zwyczajnie kosztuje. Prosimy, wspomóżcie budżet akcji, jeżeli nie chcecie spędzić reszty życia w cieniu trującego komina spalarni, albo innej uciążliwej instalacji.

Możecie wspomóc nasze działania nie tylko przez Zrzutkę, ale także przelewem na konto:
Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów
ul. Forsycjowa 10
51-253 Wrocław
Konto nr 31 1240 6768 1111 0010 3650 2344
Z dopiskiem: na cele statutowe

Dziękujemy!!!